An Attempt to Formulate a Preliminary Definition of the Validity of Norms

Main Article Content

Wojciech Patryas

Abstract

The aim of the study is to formulate a preliminary defnition of the validity of norms using idealization method for this purpose. The author proposes a preliminary definition of the validity of norms and compares it with the conception of such a definition put forward by Leszek Nowak in Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Patryas, W. (2020). An Attempt to Formulate a Preliminary Definition of the Validity of Norms. Adam Mickiewicz University Law Review, 11, 37-55. https://doi.org/10.14746/ppuam.2020.11.02
Section
Articles
Author Biography

Wojciech Patryas, Adam Mickiewicz University Poznan

Wojciech Patryas, Adam Mickiewicz University Poznań, Faculty of Law and Administration, Al. Niepodległości 53, 61–714 Poznań, Republic of Poland, e-mail: wojciech.patryas@amu.edu.pl.

References

 1. Grabowski A., Prawnicze pojęcie obowiązywania prawa stanowionego. Krytyka niepozytywistycznej koncepcji prawa, Kraków 2009.
 2. Kelsen H., The Pure Theory of Law, Berkeley 1970.
 3. Kmita J., Wykłady z logiki i metodologii nauk, Warszawa 1973.
 4. Kmita J., Z metodologicznych problemów interpretacji humanistycznej, Warszawa 1971.
 5. Lang W., Obowiązywanie prawa, Warszawa 1962.
 6. Nowak L., Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa, Warszawa 1973.
 7. Nowak L., The Structure of Idealization, Dordrecht 1979.
 8. Patryas W., Performatywy w prawie, Poznań 2005.
 9. Piasecki K., Wyrok pierwszej instancji w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1981.
 10. Stelmach J., Obowiązywanie prawa w sensie absolutnym i relatywnym, in: Teoria prawa. Filozofia prawa. Współczesne prawo i prawoznawstwo, Toruń 1998.
 11. Wronkowska S., O źródłach prawa i aktach normatywnych raz jeszcze, in: Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, ed. A. Nowicka, Poznań 2005.
 12. Ziemba Z., Zwrot «norma N obowiązuje» w języku prawnym i prawniczym, „Studia Filozoficzne” 1963, no. 3–4.
 13. Ziembiński Z., Kompetencja i norma kompetencyjna, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1969.