Defense Law as the Foundation of the State Defense System in the Republic of Poland

Main Article Content

Mariusz Antoni Kamiński

Abstract

The article presents an analysis of defense law in the legal system of the Republic of Poland in the context of its importance for the defense of the state. The author discusses the role of the state defense system in ensuring national security and presents defense law as a foundation for effective organization of this system. Moreover, the author analyzes the subject matter of defense law and points out the difficulties in its proper organization. The key issues discussed in the article are the need for defense law reforms and indication of the proposals as to the direction in which changes in this field of law should go.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kamiński, M. A. (2020). Defense Law as the Foundation of the State Defense System in the Republic of Poland. Adam Mickiewicz University Law Review, 11, 237-249. https://doi.org/10.14746/ppuam.2020.11.12
Section
Articles
Author Biography

Mariusz Antoni Kamiński, War Studies University, Faculty of National Security

Mariusz Antoni Kamiński, War Studies University, Faculty of National Security, e-mail: m.a.kaminski@akademia.mil.pl.

References

 1. Balcerowicz B., Obronność państwa średniego, Warszawa 1997.
 2. Balcerowicz B., Sojusz a obrona narodowa, Warszawa 1999.
 3. Bogusław Pacek, Polish new „Rules of Engagement” – soldiers’ legal security, in: Zasady użycia siły zbrojnych – wybrane materiały, ed. B. Janusz-Pawletta, Warszawa 2011.
 4. Jakubczak R., Pojęcie oraz zakres bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej, in: Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, ed. R. Jakubczak, Warszawa 2003.
 5. Kamiński M.A., Military Law in the Republic of Poland, “Safety & Defense” 2019, vol. 5, no. 2.
 6. Kamiński M.A, Obrona Narodowa Republiki Estonii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018.
 7. Kamiński M.A., Ujednolicenie prawa w zakresie systemowych rozwiązań ochrony ludności i obrony cywilnej, in: Współczesna obrona cywilna wyzwania, ryzyko, zagrożenia, eds J. Gawęcka, J. Wojtycza, Piotrków Trybunalski 2018.
 8. Kitler W., Obrona narodowa III RP: pojęcie, organizacja, system, Wydawnictwo Akademii Oborny Narodowej, Warszawa 2002.
 9. Kitler W., Obrona narodowa w wybranych państwach demokratycznych, Wydawnictwo Akademii Oborny Narodowej, Warszawa 2001.
 10. Kitler W., Organizacja bezpieczeństwa narodowego RP. Aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe, Toruń 2018.
 11. The Constitution of the Republic of Poland of 2nd April, 1997, Journal of Laws of 1997, no. 78, item 483.
 12. Marczak J., Powszechna ochrona i obrona narodowa, in: Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji, eds R. Jakubczak, J. Marczak, K. Gąsiorek, W. Jakubczak, Warszawa 2008.
 13. Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej w zarysie, eds Czuryk M., Kitler W., Warszawa 2014.
 14. Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, Journal of Laws of 1996, no. 10, item 56.
 15. Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, Journal of Laws of 1996, no. 10, item 56.
 16. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Journal of Laws of 1967, no. 44, item 220.
 17. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, Journal of Laws of 2001, no. 123, item 1353.
 18. Wołpiuk W., Siły Zbrojne w regulacjach Konstytucji RP, Warszawa 2008.
 19. Wydział Strategiczno-Obronny Akademii Obrony Narodowej, 2008. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2008.
 20. Wydział Strategiczno-Obronny Akademii Obrony Narodowej,. Słownik podstawowych terminów z zakresu bezpieczeństwa państwa, Warszawa 1993.