On “Rationality” in Criminal Law
PDF

Keywords

criminal law
heory of law
the concept of rationality in legal studies

How to Cite

Janiszewski, B. (2019). On “Rationality” in Criminal Law. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 10, 413–433. https://doi.org/10.14746/ppuam.2019.10.17

Abstract

The paper is an English translation of Rozważania o “racjonalności” w dziedzinie prawa karnego by Bogusław Janiszewski, published origi-nally in Polish in “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” in 1996. The text is published as a part of a jubilee edition of the “Adam Mickiewicz University Law Review. 100th Anniversary of the Faculty of Law and Administration” devoted to the achievements of the late Professors of the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University, Poznań.

https://doi.org/10.14746/ppuam.2019.10.17
PDF

Funding

Translated from: B. Janiszewski, Rozważania o “racjonalności” w dziedzinie prawa karnego, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1996, 4 by Tomasz Żebrowski and proofread by Stephen Dersley and Ryszard Reisner. The translation and proofreading were financed by the Ministry of Science and Higher Education under 848/2/P-DUN/2018.

References

Böckenförde E.-W., Prawo i wartości, o krytyce idei aksjologicznego ugruntowania prawa, “Znak” 1992.

Cieślak M., Polskie prawo karne, zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1994.Delmas-Marty M., Analiza systemowa polityki kryminalnej, “Państwo i Prawo” 1985, vol. 11.

Eder K., Zur Rationalisierungsproblematik des modernen Rechts, in: Max Weber und die Rationalisierung sozialen Handelns, eds W. M. Sprondel, C. Seyfarth, Stuttgart 1881.

Gardocki L., Zagadnienia teorii kryminalizacji, Warszawa 1990.

Kaiser G., Perspektiven einer rationalen Kriminalpolitik, “Kriminalis-tik” 1992, no. 12.

Kaufmann A., Mestmäcker E.-J., Zacker H.F. eds, Rechtsstaat und Menschenwürde, Festschrift für Werner Maihofer zum 70. Geburtstag, Frankfurt am Main 1988.

Klug U., Skeptische Rechtsphilosophie und humanes Strafrecht, vol. II, Materiälle und formälle Strafrechtsproblemmme, Berlin 1981.

Kunz K.L., Einige Gedanken über Rationalität und Effizienz des Rechts, in: Strafgerechtigkeit, Festschrift für Arthur Kaufmann zum 70. Geburtstag, ed. F. Haft, Heidelberg 1993.

Lerneil L., Podstawy nauki polityki kryminalnej, Warszawa 1967.Mettenheim C., Recht und Rationalität, Tübingen 1984.

Morawski L., Argumentacje, racjonalność prawa i postępowanie dowodowe, Toruń 1988.Opałek K., Wróblewski J., Prawo, metodologia, filozofia teoria prawa, Warszawa 1991.

Peters B., Rationalität, Recht und Geselschaft, Frankfurt am Main 1991.

Sadurski W., Teoria sprawiedliwości. Podstawowe zagadnienia, Warszawa 1988.

Schüler-Springorum H., Kriminalpolitik für Menschen, Frankfurt am Main 1991.

Schwind H.-D., “Rationale” Kriminalpolitik als Zukunftsaufgabe, in: Festschrift für Günter Blau zum 70. Geburtstag, H.-D. ed. Schwind, Berlin–New York 1985.

Stratenwerth G., Leitprinzipien der Strafrechtsreform, “Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrein-Westfalen” 1970, vol. 162.

Szaniawski K., Racjonalność jako wartość, “Studia Filozoficzne” 1983, no. 5–6.

Wronkowska S. in: A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1993.

Wróblewski J., Rozumienie prawa i jego wykładnia, Ossolineum 1990.

Wróblewski J., Teoria racjonalnego tworzenia prawa, Ossolineum, 1985.

Ziembiński Z., Etyczne problemy prawoznawstwa, Wrocław 1972.

Ziembiński Z., Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, Warszawa 1974.

Ziembiński Z., O pojmowaniu pozytywizmu oraz prawa natury, Poznań 1993.

Ziembiński Z., O stanowieniu i obowiązywaniu prawa zagadnienia podstawowe, Warszawa 1995.

Zipf H., Kriminalpolitik, Heidelberg 1980.