The Coming Together of Astronomy and Economics
PDF

Keywords

astronomy
economics
monetary policy

How to Cite

Knapowski, R. . (2019). The Coming Together of Astronomy and Economics. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 10, 455–476. https://doi.org/10.14746/ppuam.2019.10.19

Abstract

The paper is an English translation of Skojarzenie się astronomii z ekonomią by Roch Knapowski published originally in Polish in Opuscula Casimiro Tymieniecki septuagenario dedicata in 1964. The text is published as a part of a jubilee edition of the “Adam Mickiewicz University Law Review. 100th Anniversary of the Faculty of Law and Ad-ministration” devoted to the achievements of the late Professors of the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University, Poznań.

https://doi.org/10.14746/ppuam.2019.10.19
PDF

Funding

Translated from: R. Knapowski, Skojarzenie się astronomii z ekonomią, in: Opuscula Ca- simiro Tymieniecki septuagenario dedicata, 1959, pp. 128–142 by Tomasz Żebrowski and proofread by Stephen Dersley and Ryszard Reisner. The translation and proofreading were financed by the Ministry of Science and Higher Education under 848/2/P-DUN/2018.

References

Grabski W., Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej, Warszawa 1927.

Mikołaja Kopernika rozprawy o monecie i inne pisma ekonomiczne w opracowaniu Jana Dmochowskiego, Warszawa 1923.

Młynarski F., Reforma ustroju pieniężnego, Warszawa 1921.

Montanari G., La zecca in consulta di Stato, Milan 1683.

Schacht H., Die Stabilisierung der Mark, Berlin–Leipzig 1927.

Taylor E., Inflacja polska, Poznań 1926.

Wagemann E., Wirtschaftspolitische Strategie, Hamburg 1937.