On Jurisdictional Proceedings and the Concept of a Party in the Code of Administrative Procedure
PDF

Keywords

concept of a party in the code of administrative procedure
jurisdictional proceedings
administrative proceedings

How to Cite

Zimmermann, M. (2021). On Jurisdictional Proceedings and the Concept of a Party in the Code of Administrative Procedure. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 13, 13–30. https://doi.org/10.14746/ppuam.2021.13.01

Abstract

The paper is an English translation of Z rozważań nad postępowaniem jurysdykcyjnym i pojęciem strony w kodeksie postępowania administracyjnego by Marian Zimmerman published originally in „Księga pamiątkowa ku czci Kamila Stefki” in 1967. The text is published as a part of a section of the Adam Mickiewicz University devoted to the achievements of the Professors of the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University, Poznań.

https://doi.org/10.14746/ppuam.2021.13.01
PDF

References

Bernatzik E., Rechtsprechung und materielle Rechtskraft, Vienna 1886.

Bigo T., Ochrona interesu indywidualnego w projekcie kodeksu postępowania administracyjnego, “Państwo i Prawo” 1960, no. 3.

Dawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962.

Iserzon E., Starościak J. eds, Kodeks postępowania administracyjnego, 2nd. ed., Warszawa 1964.

Jendrośka J. , Sytuacja prawna strony, “Acta Universitatis Wratislaviensis” 1964, no. 19, XII.

Kasznica S., Polskie prawo administracyjne – pojęcia i instytucje zasadnicze, 4th ed., Poznań 1947.

Klonowiecki W., Strona w postępowaniu administracyjnym, Lublin 1938.

Langrod G., La codification de la procédure administrative non contentieuse en Pologne, “La Revue administrative” 1960.

Mayer O., Deutsches Verwaltungsrecht, I, 93.

Starościak J., Prawo administracyjne, Warszawa 1965.

Stefko K., Wadliwe akty sądu w postępowaniu cywilnym, in: Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej K. Przybyłowskiego, Kraków – Warszawa 1964.

Stefko K., Główne zasady polskiej procedury cywilnej, “Przegląd Prawa i Administracji” 1919 XLIV.

Waligórski M., Polskie prawo procesowe cywilne. Funkcja i struktura procesu, Warszawa 1947.