On Jurisdictional Proceedings and the Concept of a Party in the Code of Administrative Procedure

Main Article Content

Marian Zimmermann

Abstrakt

The paper is an English translation of Z rozważań nad postępowaniem jurysdykcyjnym i pojęciem strony w kodeksie postępowania administracyjnego by Marian Zimmerman published originally in „Księga pamiątkowa ku czci Kamila Stefki” in 1967. The text is published as a part of a section of the Adam Mickiewicz University devoted to the achievements of the Professors of the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University, Poznań.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zimmermann, M. (2021). On Jurisdictional Proceedings and the Concept of a Party in the Code of Administrative Procedure. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza, 13, 13-30. https://doi.org/10.14746/ppuam.2021.13.01
Dział
Articles
Biogram autora

Marian Zimmermann, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. Marian Zimmermann, 1901–1969, Former Professor of Administrative Law, Chair of the Department of Administrative Law and Dean of the Faculty of Law of the Adam Mickiewicz University, Poznań.

Bibliografia

 1. Bernatzik E., Rechtsprechung und materielle Rechtskraft, Vienna 1886.
 2. Bigo T., Ochrona interesu indywidualnego w projekcie kodeksu postępowania administracyjnego, “Państwo i Prawo” 1960, no. 3.
 3. Dawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962.
 4. Iserzon E., Starościak J. eds, Kodeks postępowania administracyjnego, 2nd. ed., Warszawa 1964.
 5. Jendrośka J. , Sytuacja prawna strony, “Acta Universitatis Wratislaviensis” 1964, no. 19, XII.
 6. Kasznica S., Polskie prawo administracyjne – pojęcia i instytucje zasadnicze, 4th ed., Poznań 1947.
 7. Klonowiecki W., Strona w postępowaniu administracyjnym, Lublin 1938.
 8. Langrod G., La codification de la procédure administrative non contentieuse en Pologne, “La Revue administrative” 1960.
 9. Mayer O., Deutsches Verwaltungsrecht, I, 93.
 10. Starościak J., Prawo administracyjne, Warszawa 1965.
 11. Stefko K., Wadliwe akty sądu w postępowaniu cywilnym, in: Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej K. Przybyłowskiego, Kraków – Warszawa 1964.
 12. Stefko K., Główne zasady polskiej procedury cywilnej, “Przegląd Prawa i Administracji” 1919 XLIV.
 13. Waligórski M., Polskie prawo procesowe cywilne. Funkcja i struktura procesu, Warszawa 1947.