The Institution of Full Powers in the Process of Concluding International Agreements

Main Article Content

Marcin Bąkowski

Abstrakt

This paper addresses issues related to the institution of full powers in the process of concluding international agreements. The author makes an analysis of the historical evolution of the institution of full powers and discusses the essential elements of the full powers instrument with regard to the representation of the state and international organizations, taking into account current international law regulations. In this regard, the author also refers to international practice and, based on a review of the scholarly literature, attempts to classify full powers.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bąkowski, M. (2021). The Institution of Full Powers in the Process of Concluding International Agreements. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza, 13, 97-117. https://doi.org/10.14746/ppuam.2021.13.05
Dział
Articles

Bibliografia

 1. Aust. A, Handbook of International Law, Cambridge 2005.
 2. Balwicka – Szczybra M., Glicz M., Sylwestrzak A., Pełnomocnictwo, Komentarz, Warszawa 2020.
 3. Barcik J., Srogosz T., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2017.
 4. Blix H., Treaty – Making Power, London 1960.
 5. Bryła J., Negocjacje międzynarodowe, Poznań 1997.
 6. Corten O., Klein P., Vienna Convention On The Law Of Treaties, Oxford 2011.
 7. Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne zagadnienia systemowe, Warszawa 1999.
 8. Dörr O., Schmalenbach K., Vienna Convention On The Law Of Treaties, Heidelberg – Dordrecht – London – New York 2012.
 9. Evans M. D., International law, Oxford 2004.
 10. Frankowska M., Prawo traktatów, Warszawa 2007.
 11. Grabowska G., Prawo dyplomatyczne w stosunkach państw z organizacjami międzynarodowymi, Katowice 1980.
 12. Grzybowski S., System prawa cywilnego, vol. I, 1974.
 13. Hutchinson D., The Judicial Nature of Article 7 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, “Asian Yearbook of International Law” 1996, 17.
 14. Jennings R., Watts A., Oppenheim’s International Law, vol. 1, London 1992.
 15. Kwiecień R., Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym państwa polskiego, Warszawa 2000.
 16. Muszyński M., Państwo w prawie międzynarodowym, Bielsko Biała 2012.
 17. Nahlik S.E., Kodeks prawa traktatów, Warszawa 1976.
 18. Nahlik S.E., Narodziny nowożytnej dyplomacji, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971.
 19. Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2011.
 20. Sandorski J., Nieważność umów międzynarodowych, Poznań 1978.
 21. Sinclair I., The Vienna Convention on the Law of Treaties, Manchester 1973.
 22. Shaw M. N., Prawo międzynarodowe, Warszawa 2000, 2006.
 23. Sozański J., Współczesne prawo traktatów, Warszawa–Poznań 2005.
 24. Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2004.
 25. Sykuna S., Zajadło J., Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego, Warszawa 2011.
 26. Szpunar A., Stanowisko prawne pełnomocnika, „Przegląd Notarialny” 1949, I.
 27. Watts A., The International Law Commission 1949–1998, vol. 2, The Treaties Part II, Oxford 1999.
 28. Wyrozumska A., Umowy międzynarodowe teoria i praktyka, Warszawa 2006.
 29. League of Nations Official Journal 1933, no. 115.
 30. Yearbook of the International Law Commission YILC, 1962, vol. 2.
 31. Yearbook of the International Law Commission YILC, 1966, vol. 2.