Improving Administrative Proceedings
PDF

Keywords

code of administrative procedure
administrative proceedings
reform of administrative proceedings

How to Cite

Janowicz, Z. (2022). Improving Administrative Proceedings. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 14, 9–30. https://doi.org/10.14746/ppuam.2022.14.01

Abstract

The paper is an English translation of “Uwagi o doskonaleniu postępowania administracyjnego” by Zbigniew Janowicz published originally in Państwo i Prawo in 1978. The text is published as a part of a section of the Adam Mickiewicz University devoted to the achievements of the Professors of the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University, Poznań.

https://doi.org/10.14746/ppuam.2022.14.01
PDF

Funding

Translated from: Zbigniew Janowicz, “Uwagi o doskonaleniu postępowania administracyjnego”, Państwo i Prawo, no. 5. 1978: 54–67 by Tomasz Żebrowski and proofread by Stephen Dersley and Ryszard Reissner. Translation and proofreading was financed by the Ministry of Science and Higher Education under 848/2/P-DUN/2018.

References

Bar, Ludwik and Siarkiewicz, Kazimierz. “Doskonalenie postępowania administracyjnego.” Państwo i Prawo, no. 3. 1977.

Bar, Ludwik. “Sądowa kontrola decyzji administracyjnych.” Państwo i Prawo, no. 3. 1973.

Borkowski, Janusz. Postępowanie administracyjne. Zarys systemu. Warszawa, 1976.

Borkowski, Janusz. “Questions of Improvements to Administration in the Light of the Resolutions of the 7th Congress of the Party.” Państwo i Prawo, no. 12. 1976.

Borkowski, Janusz. “Redakcyjne spotkanie dyskusyjne. Doświadczenia ze stosowania k.p.a.” Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja”, no. 19. 1977.

Dawidowicz, Wacław, Ogólne postępowanie administracyjne, Zarys systemu. Warszawa, 1962.

Iserzon, Emanuel, and Jerzy Starościak, eds. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 4th ed. Warszawa, 1970.

Janowicz, Zbigniew. “Konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom postępowania administracyjnego.” Ruch Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny 31, no. 4. 1961.

Janowicz, Zbigniew. Ogólne postępowanie administracyjne. Warszawa, and Poznań, 1976.

Janowicz, Zbigniew. Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa, and Poznań, 1978.

Janowicz, Zbigniew. “O kodyfikacji postępowania administracyjnego. Kilka uwag i refleksji na tle porównawczym.” In: Studia z zakresu prawa administracyjnego ku czci Prof. dra M. Zimmermanna. Warszawa, and Poznań, 1973.

Jendrośka, Jan. “Kodeks postępowania administracyjnego a proces doskonalenia funkcjonowania administracji państwowej.”, Państwo i Prawo, no. 4. 1977.

Łętowski, Janusz. “Kontrola sądowa — dlaczego i jaka?.” Gazeta Prawnicza, no. 16. 1977.

Ochendowski, Eugeniusz. “Propozycje udoskonalenia niektórych instytucji postępowania administracyjnego.” Państwo i Prawo, no. 12. 1977.

Rozmaryn, Stefan. “Projekt kodeksu postępowania administracyjnego – w nowej postaci.” Państwo i Prawo, no. 4–5. 1960: 609–629.

Starościak, Jerzy, and Marek Wierzbowski, eds. Ustawodawstwo o postępowaniu administracyjnym europejskich krajów socjalistycznych. Kraków, 1974.

Świątkiewicz, Jerzy. “O potrzebie i kierunkach nowelizacji k.p.a.” Państwo i Prawo, no. 6. 1977.

Świątkiewicz, Jerzy. “Sądowa kontrola działalności administracji w PRL.” Państwo i Prawo, no. 8–9. 1976.

Wengerek, Edmund. Przeciwegzekucyjne powództwa dłużnika. Warszawa, 1967.

Wyrzykowski, Mirosław. “Sądowa kontrola legalności decyzji administracyjnych. Europejskie państwa socjalistyczne.” Gazeta Prawnicza no. 19. 1977.