State Liability for Judicial Decisions Infringing EU Law – the Polish Experience
PDF

Keywords

judicial decision infringing EU law
state liability
EU law

How to Cite

Michalak, M., & Dębicki, J. (2022). State Liability for Judicial Decisions Infringing EU Law – the Polish Experience. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 14, 139–161. https://doi.org/10.14746/ppuam.2022.14.07

Abstract

The liability of Member States for damages caused by the issuance of a judicial decision in breach of EU law has been shaped in the jurisprudence of the CJEU, as a mechanism to ensure effective legal protection of EU citizens. Its primary purpose is to ensure that in a situation where a court of a Member State causes damage to a citizen by violating EU laws by its ruling, the citizen has a legal remedy to obtain compensation for such a violation. Based on the principle of procedural autonomy of the Member States, such claims can be asserted on the grounds of national procedural rules under the substantive legal grounds laid down by the CJEU in its case law.
Research conducted by the authors of the article indicates that despite more than 18 years of Poland’s presence in the European Union, it is extremely difficult to find rulings on liability for damages for breach of EU law by Polish courts. It seems that such a state of affairs may be caused by ambiguities and interpretative doubts that arise on the grounds of Polish procedure in the case of claims for damages for breach of EU law by the courts. Both in the doctrine and case law there are far-reaching divergences as to whether the pre-judgment provided for in the Polish Civil Code should apply to claims for breach of EU law, and if so, when it should be applied. These doubts are reflected in the scant judicial case law on the issue in question. It seems that the indicated procedural doubts and lack of clarity as to the proper procedure in pursuing such claims may deter parties from more frequent initiation of proceedings to obtain compensation for breach of EU law by a national courts in the Polish context.

https://doi.org/10.14746/ppuam.2022.14.07
PDF

References

Baghrizabehi, Denis. “The Current State of National Procedural Autonomy: A Principle in Motion.” Intereulaweast 3. 2016: 13–30.

Bagińska, Ewa. “Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez wydanie niezgodnego z prawem orzeczenia sądu.” Transformacje Prawa Prywatnego, no. 3. 2011: 13–27.

Banaszczyk, Zbigniew. “Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej.” In Prawo zobowiązań – część ogólna. System Prawa Prywatnego, vol. 6, edited by Adam Olejniczak. Warszawa, 2018.

Banaszczyk, Zbigniew. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej, chapter IX – Odpowiedzialność władzy publicznej za naruszenie prawa unijnego. Legalis/el., 2015.

Bieniek, Gerard. “Komentarz do art. 4171.” In Kodeks cywilny. Komentarz, edited by Gerard Bieniek. LEX/el., 2011.

von Bogdandy, Armin, and Jürgen Bast (eds.). Principles of European Constitutional Law. Oxford and Mü nchen, 2010.

Breuer, Marten. Staatshaftung für judikatives Unrecht. Eine Untersuchung zum deutschen Recht, zum Europa- und Völkerrecht. Tü bingen, 2011. DOI: https://doi.org/10.1628/978-3-16-151762-4

Davies, Arwel. “State liability for judicial decisions in European Union (EU) and international law.” The International and Comparative Law Quarterly 61, no. 3. 2012: 585–611. DOI: https://doi.org/10.1017/S0020589312000218

Dörr, Oliver (ed.). ,Staatshaftung in Europa: Nationales und Unionsrecht. Berlin and Boston, 2014. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110246018

Gapska, Edyta. Wady orzeczeń sądowych. Warszawa, 2009.

Gutiérrez-Fons, José Antonio, and Koen Lenaerts. “The constitutional allocation of powers and general principles of EU law.” Common Market Law Review 47, iss. 6. 2010: 1629–1669. DOI: https://doi.org/10.54648/COLA2010069

Koncewicz, Tomasz Tadeusz. Zasada jurysdykcji powierzonej Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich – o jurysdykcyjnych granicach i wyborach w dynamicznej „wspólnocie prawa”. Warszawa, 2009.

Lenaerts, Koen. “National Remedies for Private Parties in the Light of the EU Law Principles of Equivalence and Effectiveness.” Irish Jurist 46. 2011: 13–37.

Pabel, Katharina. “The Right to an Effective Remedy Pursuant to Article II – 107 Paragraph 1 of the Constitutional Treaty.” German Law Journal 6, no. 11. 2005: 1601–1616. DOI: https://doi.org/10.1017/S2071832200014541

Półtorak, Nina. Ochrona uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskiej w postępowaniach krajowych. Warszawa, 2010.

Stępkowski, Łukasz. “Naruszenie prawa UE przez sąd krajowy w odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego.” Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 13. 2015: 136–159.

Stiernstrom, Martin. “The Relationship Between Community Law and National Law.” Jean Monnet/Robert Schuman Paper Series 5, no. 33. 2005.

Taborowski, Maciej. Konsekwencje naruszenia prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe. Warszawa, 2012.

Wałachowska, Monika. “Komentarz do artykułu 4171.” In Kodeks cywilny. Komentarz. Vol. 3. Zobowiązania. Część ogólna (art. 353–534), edited by Mariusz Fras, and Magdalena Habdas. LEX/el., 2018.

Zatorska, Jolanta. “Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za działania władzy sądowniczej na przykładzie Polski i Francji.” Europejski Przegląd Sądowy, no. 7. 2008: 4–13.

Act of April 23, 1964 – Civil Code (consolidated text – Journal of Laws of 2022, item 1360).

Act of November 17, 1964 – Code of Civil Procedure (consolidated text – Journal of Laws of 2021, item 1805, 1981, 2052, 2262, 2270, 2289, 2328, 2459, of 2022, item 1, 366, 480, 807, 830, 974, 1098).

Act of March 11, 2004 on tax on goods and services (Journal of Laws of 2004, no. 54, item 535, with further amendments).

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 2 1997 (Journal of Laws of 1997, no. 78, item 483, of 2001, no. 28, item 319, of 2006, no. 200, item 1471, of 2009, no. 114, item 946).

Council Directive 2006/112/EC of November 28, 2006 on the common system of value added tax (OJ L 347, 11.12.2006, 1–118).

Judgment of the Court of Appeals in Warsaw of 19 March 2021, V ACa 502/19. LEX no. 3248320.

Judgment of the Court of Appeals in Warsaw of 27 February 2018, VI ACa 1578/16. LEX no. 2545167.

Amministrazione delle Finanze dello Stato v. San Giorgio, case 199/82, Judgment of the Court of 9 November 1983, ECLI:EU:C:1983:318.

Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal SpA, case 106/77, Judgment of the Court of 9 March 1978, ECLI:EU:C: 1978:49.

Andrea Francovich and Danila Bonifaci and others v. Italy, joined cases C-6/90 and C-9/90, Judgement of the Court of 19 November 1991, ECLI:EU: C:1991:428.

Brasserie du Pêcheur SA v. Germany and The Queen v. Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd and others, joined cases C-46/93 and C-48/93, Judgment of the Court of 5 March 1996, ECLI: ECLI:EU:C:1996:79.

European Commission v. Italian Republic, case C-379/10, Judgment of the Court of 24 November 2011, ECLI:EU:C:2011:775.

Gerhard Köbler v. Republik Österreich, case C-224/01, Judgment of the Court of 30 September 2003, ECLI:EU:C:2003:513

The Queen, on the application of Delena Wells v. Secretary of State for Transport, Local Government and the Regions, case C-201/02, Judgment of the Court of 7 January 2004, ECLI:EU:C:2004:12.

Traghetti del Mediterraneo SpA v. Repubblica Italiana, case C-173/03, Judgment of the Court of 13 June 2006, ECLI:EU:C:2006:391.

Transportes Urbanos y Servicios Generales SAL v. Administración del Estado, case C-118/08, Judgment of the Court of 26 January 2010, ECLI:EU:C:2010:39.