Evidence From Artificial Intelligence in General Administrative Procedure
PDF

Keywords

artificial intelligence
evidence
administrative procedure

How to Cite

Dubiński, Łukasz. (2022). Evidence From Artificial Intelligence in General Administrative Procedure. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 14, 251–280. https://doi.org/10.14746/ppuam.2022.14.12

Abstract

Artificial intelligence is becoming an element of everyday life, and also a part of administrative proceedings. The legislator systematically adds regulations that allow public administration bodies to use artificial intelligence. At the same time, the Code of Administrative Procedure has not been amended in this respect. The article tries to establish what artificial intelligence evidence is. In addition, the issue of whether the rules on administrative evidence should be changed to cover the use of AI evidence is examined.

https://doi.org/10.14746/ppuam.2022.14.12
PDF

References

Adamiak, Barbara. “Dowody i postępowanie wyjaśniające.” In Barbara Adamiak, and Janusz Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Warszawa, 2007: 203–239.

Adamiak, Barbara. “Komentarz do art. 75.” In Barbara Adamiak, and Janusz Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa, 2021. <https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogi3damrxgu3tcoboobqxalrvgmytemrzg44a#>, access: 02.05.2022.

Alpaydin, Ethem. Machine Learning. Massachusetts, 2021. DOI: https://doi.org/10.7551/mitpress/13811.001.0001

Ambrosetti, Nadia. Cultural Roots of Technology: An Interdisciplinary Study of Automated Systems from the Antiquity to the Renaissance. Dissertation, The University of Milan, 2010. <https://air.unimi.it›handle›phd_unimi_R07642>, access: 10.05.2022.

Bailey, Ronald. “Is Skynet Inevitable? Artificial intelligence and the possibility of human extinction.” Reason, April. 2014. <https://reason.com/2014/03/31/is-skynet-inevitable>, access: 17.10.2022.

Bathaee, Yavar. “The Artificial Intelligence Black Box and the Failure of Intent and Causation.” Harvard Journal of Law & Technology 31, no. 2. 2018: 890–938.

Batin, Mikhail, Alexey Turchin, Sergey Markov, Alice Zhila, and David Denkenberger. “Artificial Intelligence in Life Extension: from Deep Learning to Superintelligence.” Informatica, no. 41. 2017: 501–505.

Brzozowski, Sebastian. “Dopuszczalność dowodu w kontekście regulacji art. 168a k.p.k.” Przegląd Sądowy, no. 10. 2016: 60–74,<https://sip.lex.pl/#/publication/151295744/brzozowski-sebastian-dopuszczalnosc-dowodu-w-kontekscie-regulacji-art-168-a-kp-k?cm=URELATIONS>, access: 10.05.2022.

Daniel, Paweł. Administracyjne postępowanie dowodowe. Wrocław, 2013.

Dawidowicz, Wacław. Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu. Warszawa, 1962.

Gadek, Błażej. “Bezprawny dowód z korespondencji internetowej stron w postępowaniu cywilnym.” Prawo Mediów Elektronicznych, no. 3. 2018: 16. <https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mjxw62zogi3damrrg44donc7onzg6zdupf2dg&refSource=guide#tabs-metrical-info>, access: 10.05.2022.

Gee-Wah Ng, and Wang Chi Leung, “Strong Artificial Intelligence and Consciousness.” Journal of Artificial Intelligence and Consciousness 7, no. 1. 2020: 63–72. DOI: https://doi.org/10.1142/S2705078520300042

Ghorbel, Yosri. Machine learning. Medium, 31.01.2020. <https://medium.com/@yosrig1997/machine-learning-653ff9123510>, access: 17.10.2022.

Goertzel, Ted. “The path to more general artificial intelligence.” Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence 26, no. 3. 2014: 343–354. DOI: https://doi.org/10.1080/0952813X.2014.895106

Haan de, Hein. How Some Experts Are Wrong About Artificial Superintelligence A critique of naïve views on our future. Predict. Where the future is written, 3.10.2021. <https://medium.com/predict/how-some-experts-are-wrong-aboutartificial-superintelligence-d45fa40a9d6b>, access: 17.10.2022.

Hassani, Hossein, Emmanuel Sirimal Silva, Stephane Unger, Maedeh TajMazinani, and Stephen Mac Feely. “Artificial Intelligence (AI) or Intelligence Augmentation (IA): What Is the Future ?.” AI, no. 1. 2020:143–155. DOI: https://doi.org/10.3390/ai1020008

Iserzon, Emanuel. “Komentarz do art. 70.” In Emanuel Iserzon, and Jerzy Starościak. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze. Warszawa, 1970: p.152–162.

Janowicz, Zbigniew. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa, and Poznań, 1992.

Kanade, Vijay. Narrow AI vs. General AI vs. Super AI: Key Comparisons. Spiceworks, 25.03.2022. <https://www.spiceworks.com/tech/artificial-intelligence/articles/narrow-general-super-ai-difference/>, access: 17.10.2022.

Kędziora, Robert. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa, 2017. <https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogi3damjxgu2dgnboobqxalrtheytemjtge2a#tabs-metrical-info>, access: 10.05.2022.

Kmieciak, Zbigniew. Postępowanie administracyjne, postępowania egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne. Warszawa, 2011.

Kopeć, Marcin. “Glosa do wyroku NSA z dnia 2 grudnia 2008 r., II GSK 384/08.” Przegląd Prawa Publicznego, no. 2. 2010: 89–96<https://sip.lex.pl/#/publication/385988122/kopec-marcin-glosa-do-wyroku-nsa-z-dnia-2-grudnia-2008-r-ii-gsk-384–08?cm=URELATIONS>, access: 02.05.2022.

Korszeń, Dariusz. “Zakres zakazu przeprowadzania wpostępowaniu cywilnym dowodów nielegalnych (bezprawnych).” Monitor Prawniczy, no. 1. 2013. <https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mjxw62zoge2tkmbvgi3dsn27onzg6zdupf2dc&refSource=guide#tabs-metrical-info>, access: 10.05.2022.

Laskowska, Agnieszka. “Dowody w postępowaniu cywilnym uzyskane w sposób sprzeczny z prawem.” Państwo i Prawo, no. 12. 2003: 88–101. <https://sip.lex.pl/#/publication/151036573/laskowska-agnieszka-dowody-w-postepowaniu-cywilnym-uzyskane-w-sposob-sprzeczny-z-prawem?cm=URELATIONS>, access: 10.05.2022.

Liu, Bin. Weak AI” is Likely to Never Become “Strong AI”, So What is its Greatest Value for us?. arXiv:2103.15294. https://arxiv.org/pdf/2103.15294.pdf.

Lupo, Giampiero. “Regulating (Artificial) Intelligence in Justice: How Normative Frameworks Protect Citizens from the Risks Related to AI Use in the Judiciary.” European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities 8, no. 2. 2019: 75–96.

Łaszczyca, Grzegorz, and Czesław Martysz. “Komentarz do art. 75.” In Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1–103, edited by Andrzej Matan, Grzegorz Łaszczyca, and Czesław Martysz. Warszawa, 2010. <https://sip.lex.pl/#/commentary/587229745/83479/laszczyca-grzegorz-martysz-czeslaw-matan-andrzej-kodeks-postepowaniaadministracyjnego-komentarz...?cm=URELATIONS>, access: 17.10.2022.

Łupkowski, Paweł. Test Turinga. Perspektywa sędziego. Poznań, 2020.

Mayor, Adrienne. Gods and Robots Myths, Machines, and Ancient Dreams of Technology. Princeton, and Oxford, 2018. DOI: https://doi.org/10.1515/9780691185446

McCorduck, Pamela. Machines Who Think: A Personal Inquiry into the History and Prospects of Artificial, Intelligence. Natick, 2004. DOI: https://doi.org/10.1201/9780429258985

Miailhe, Nicolas, and Cyrus Hodes. “The Third Age of Artificial Intelligence.” Field Actions Science Reports. The journal of field actions, no.17 (Special Issue). 2017: 6–11.

Michie, Donald. “Turing’s Test and conscious thought.” Artificial Intelligence, no. 60. 1993: 1–22. DOI: https://doi.org/10.1016/0004-3702(93)90032-7

Muggleton, Stephen. “Alan Turing and the development of Artificial Intelligence.” AI Communications 27, no. 1. 2014: 3–10. DOI: https://doi.org/10.3233/AIC-130579

Murphy, Kevin P. Machine Learning A Probabilistic Perspective, Massachusetts, 2012.

Nand Patel, Krishna, Sachin Raina, and Saurabh Gupta. “Artificial Intelligence and its Models.” JASC: Journal of Applied Science and Computations 7, iss. 2. 2020: 95–97.

Pawlak, Agata, and Katarzyna Firaza. “Polska koncepcja „owoców zatrutego drzewa”. Artykuł 168a k.p.k. w kontekście doktryny amerykańskiej.” In Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015–2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, edited by Tomasz Grzegorczyk, and Radosław Olszewski. Warszawa, 2017. <https://sip.lex.pl/#/monograph/369404606/345330>, access: 10.05.2022.

Pohl, Jens. “Artificial Superintelligence: Extinction or Nirvana?.” In Proceedings for InterSymp-2015, IIAS, 27th International Conference on Systems Research, Informatics, and Cybernetics, August 3–18, Baden-Baden, Germany. 2015, 1–19.

Przybysz, Piotr Marek. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany. LEX/el., 2022. <https://sip.lex.pl/#/commentary/587751140/677368/przybysz-piotr-marek-kodeks-postepowania-administracyjnego-komentarz-aktualizowany?cm=URELATIONS>, access: 10.05.2022.

Reeves, Nicholas. “A Rare Mechanical Figure from Ancient Egypt.” Metropolitan Museum Journal 50. 2015: 43–61. DOI: https://doi.org/10.1086/685672

Sadowska, Monika. “Komentarz do art. 75.” In Kodeks postępowania administracyjnego. Tom II. Komentarz do art. 61–126, edited by Mirosław Karpiuk, Przemysław Krzykowski, and Agnieszka Skóra. Olsztyn, 2020. <https://sip.lex.pl/#/commentary/587841192/638632/karpiuk-miroslaw-red-krzykowski-przemyslaw-red-skora-agnieszka-red-kodeks-postepowania...?cm=URELATIONS>, access: 02.05.2022.

Sadiku, Matthew N. O., Olaniyi D. Olaleye, Abayomi Ajayi-Majebi, and Sarhan M. Musa, “Artificial General Intelligence: A Primer.” International Journal of Trend in Research and Development 7, no. 6. 2020: 7–9.

Sądel, Bartosz. “Sztuczna Inteligencja – czyli gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?.” Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 24. 2015: 151–158.

Shalev-Shwartz Shai, and Shai Ben-David. Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms. New York, 2014. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781107298019

Shchitova, Anastasia. “Definition of Artificial Intelligence for Legal Regulation, Advances in Economics.” In 2nd International Scientific and Practical Conference on Digital Economy (ISCDE 2020), edited by Anton Nazarovp. Dordrecht and Paris and Zhengzhou, 2020, 616–620. DOI: https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201205.104

Skorupka, Agnieszka. “Pojęcie dowodów bezprawnych (nielegalnych, sprzecznych z prawem).” In Dowody w postępowaniu cywilnym, edited by Łukasz Błaszczak. Warszawa, 2021. <https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mjxw62zogi3damzygq2dmmq#>, access: 02.05.2022.

Stefański, Ryszard A. “Dowód uzyskany z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego.” In Postępowanie przed sądem I instancji w znowelizowanym procesie karnym, edited by Dariusz Kala, and Igor Zgoliński. Warszawa, 2018. <https://sip.lex.pl/#/monograph/369430322/347178>, access: 10.05.2022.

Strelkova, Olga. Three Types of Artificial Intelligence. 2017. <http://eztuir.ztu.edu.ua/handle/123456789/849>, access: 17.10.2022.

Suwaj, Robert. Judycjalizacja postępowania administracyjnego. Warszawa, 2009. <https://sip.lex.pl/#/monograph/369198202/165542>, access: 02.05.2022.

Szopieraj-Kowalska, Aleksandra. “Dowody i postępowanie dowodowe według kodeksu postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej.” Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych, no. 2. 2012: 207–222.

Turing, Alan M. “Computing Machinery and Intelligence.” Mind, no. 49. 1950: 433–460. DOI: https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433

Wang, Pei, and Ben Goertzel. “Introduction: Aspects of Artificial General Intelligence.” In Advances in Artificial General Intelligence: Concepts, Architectures and Algorithms: Proceedings of the AGI Workshop 2006, edited by Ben Goertzel, and Pei Wang. Amsterdam, 2007: 1–16.

Waser, Mark R. “What Is Artificial General Intelligence? Clarifying The Goal For Engineering And Evaluation.” In Proceedings of the 2nd Conference on Artificial General Intelligence. 2009. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/agi09/1832>, access: 17.10.2022. DOI: https://doi.org/10.2991/agi.2009.9

Wilk, Anna. “Dowody pozyskane z naruszeniem prawa i zasad współżycia społecznego w orzecznictwie sądów cywilnych.” Monitor Prawniczy, no. 212018. <https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mjxw62zogi3damrrge4teny>, access: 02.05.2022.

Wróbel, Andrzej. “Komentarz do art. 75.” In Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego, edited by Małgorzata Jaśkowska, Martyna Wilbrandt-Gotowicz, and Andrzej Wróbel. LEX/el., 2022. <https://sip.lex.pl/#/commentary/587260174/673629/jaskowska-malgorzata-wilbrandt-gotowicz-martyna-wrobel-andrzej-komentarz-aktualizowany-dokodeksu...?cm=URELATIONS>, access: 02.05.2022.