The Qualification of Action in Administrative Justice and its Perils – the Czech Experience
PDF

Keywords

Administrative Justice
Type of Action
Qualification of Action in Administrative Justice
Administrative Decision
Unlawful Interference
Boundaries between Actions
Administrative Act

How to Cite

Svoboda, T., & Skládalová, D. (2022). The Qualification of Action in Administrative Justice and its Perils – the Czech Experience. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 14, 281–295. https://doi.org/10.14746/ppuam.2022.14.13

Abstract

This paper concerns the system of the ‘main’ types of administrative action in the Czech administrative justice, more precisely the qualification of the ‘correct’ type of an action. The boundaries between action types are not always clear, which has consequences for the protection of applicants’ rights in the administrative justice proceedings. The first part of the paper deals with the theoretical level of the problem outlined. The second part deals with some recent changes in Czech case law and proposes possible solutions.

https://doi.org/10.14746/ppuam.2022.14.13
PDF

References

Eliantonio, Mariolina, and Franziska Grashof. “Types of Administrative action and corresponding review.” In Cases, materials and text on judicial review of administrative action, edited by Chris Backes, and Mariolina Eliantonio. Oxford, 2019.

Kühn, Zdeněk. “§ 65 [Standing].” In Zdeněk Kühn, Tomáš Kocourek, Petr Mikeš, Ondřej Kadlec, Karel Černín, Filip Dienstbier, and Karel Beran, Soudní řád správní: komentář. Praha, 2019, 511–530.

Piątek, Wojciech. “Access to the highest administrative courts: between a right of an individual to hear a case and a right of a court to hear selected cases.” Central European Public Administration Review 18, no. 1. 2020: 7–23. DOI: https://doi.org/10.17573/cepar.2020.1.01

Potěšil, Lukáš. “§ 65 [Standing].” In Lukáš Potěšil, Vojtěch Šimíček, Lukáš Hlouch, Filip Rigel, and Martin Brus, Soudní řád správní. Komentář. Praha, 2014, 544–574.

Skládalová, Denisa. “Formální znaky rozhodnutí podle soudního řádu správního pohledem judikatury NSS.” Právní rozhledy 29, no. 12. 2021: 435–442.

Šuránek, Pavel. “§ 65 [Standing].” In Soudní řád správní. Komentář, edited by Luboš Jemelka. Praha, 2013, 485–522.

Svoboda, Tomáš. “Nad (nejasnými) hranicemi mezi žalobními typy podle soudního řádu správního (2. část).” Právní rozhledy 27, no. 12. 2019: 435–439.

Vedral, Josef. “K některým otázkám přezkumu „souhlasů” podle stavebního zákona.” Stavební právo – Bulletin, no. 2. 2015: 14–23.

Zrvandyan, Arman. Casebook on European fair trial standards in administrative justice. Strasbourg, 2016.

Finding of the Constitutional Court of 14 August 2019, No. II. ÚS 2398/18.

Resolution of the Supreme Administrative Court of 28 February 2018, No. 6 As 357/2017–26.

Resolution of the Supreme Administrative Court of 13 August 2020, No. 6 Afs 61/2020–41.