Some Legal Aspects of Plagiarism Among Students
PDF

Keywords

creative activity
copyright
author
legal liability
plagiarism
plagiarised work
protection
university community
work

How to Cite

Sokołowska, A. (2022). Some Legal Aspects of Plagiarism Among Students. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 14, 355–373. https://doi.org/10.14746/ppuam.2022.14.17

Abstract

The paper describes the scope of the legal consequences of plagiarism among students in terms of copyright. The main question is connected with the scope and nature of the copyright protection against plagiarism. The issue is related to the specificity of the social role played by a student and to certain customs in the university community which enforce a certain behaviour and do not always require detailed references to the sources used. All university students have administrative and legal liabilities with regard to the university authorities, and in addition they bear full civil liability for their actions

https://doi.org/10.14746/ppuam.2022.14.17
PDF

References

Barta, Janusz, and Ryszard Markiewicz. “Uwagi wstępne.” In Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, edited by Janusz Barta, and Ryszard Markiewicz. Kraków, 2011: 18–22.

Barta, Janusz, and Andrzej Matlak, eds. Prawo własności intelektualnej wczoraj, dziś i jutro. Kraków, 2007.

Black, Henry Campbell. Black Law Dictionary. St. Paul, 1990.

Gerecka-Żołyńska, Anna. Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych w polskim prawie karnym. Toruń, 2002.

Górski, Józef. “O plagiatach i plagiatorach.” Zeszyty Naukowe UJ, no. 1. 1974: 295–307.

Hornby, Albert Sydney, and A.P. Crowie. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Oxford, 1981.

Katner, Wojciech J. “Dobra niematerialne.” In Prawo cywilne – część ogólna. System Prawa Prywatnego, vol. I, edited by Marek Safjan. Warszawa, 2007: 1236–1254.

Kępiński, Jakub. “Intellectual property law. Copyright law.” In Foundations of Law: The Polish Perspective, edited by Wojciech Dajczak, Tomasz Nieborak, and Paweł Wiliński. Warszawa, 2021: 789–838.

Kot, Dawid. “Zabezpieczenie roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych.” Monitor Prawniczy, no. 23. 2003.

Krzewińska, Aneta, and Ilona Przybyłowska. “Patologiczne zachowania studentów związane ze studiowaniem.” Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna, no. 13. 2012: 313–337.

Nowicka, Aurelia. Prawnoautorska i patentowa ochrona programów komputerowych. Warszawa, 1995.

Pazdan, Maksymilian. Prawo prywatne międzynarodowe. Warszawa, 2012.

Sołtysiak, Grzegorz. Plagiat – Zarys problemu. Warszawa, 2009.

Sokołowska, Anna. Zjawisko plagiatu a młodzież akademicka. Poznań, 2020. DOI: https://doi.org/10.14746/amup.9788323236313

Sokołowska, Dorota. “Omnis definition periculosa, czyli kilka uwag o zmianie paradygmatu utworu.” In Granice prawa autorskiego, edited by Marian Kępiński. Warszawa, 2010: 1–24.

Szaciński, Mieczysław. “Współautorstwo według ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o Prawie autorskim i prawach pokrewnych”, Palestra 39, no. 3–4. 1995: 40–45.

Tatarkiewicz, Władysław. Dzieje sześciu pojęć. Sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie artystyczne. Warszawa, 1982.

Tokarski, Jan (ed.). Słownik wyrazów obcych PWN. Warszawa, 1979.

Judgment of the Supreme Court of 13 January 2006, III CSK 40/05, LEX no. 176385.

Judgment of the Supreme Court of 24 July 2009, II CSK 66/09, LEX no. 794.

Judgment of the Appellate Court in Warszawa of 15 October 2010, I ACa 604/10, LEX no. 1120158.

Judgment of the Appellate Court in Warszawa of 7 May 2014, I ACa 1663/13, LEX Ruling no. 1466985.

Judgment of the Supreme Court of 10 July 2014, I CSK 539/13, LEX no. 1532942.

Judgment of the Administrative Supreme Court of 7 April 2022, III OSK 49774/21, Gazeta Prawna, 5.05.2022