Pierwsze miesiące działalności sądów pokoju w Apelacji Poznańskiej w 1920 roku w świetle akt Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Main Article Content

Szymon Paciorkowski Paciorkowski

Abstrakt

The aim of the paper is to present the activities of the courts of peace in the Court of Appeal in the Poznan circuit in the Polish Second Republic in the first months of their existence in 1920. The courts of peace were established in the former Prussian partition by the Polish authorities because of the shortage of Polish legal professionals. Justices of the peace were appointed from the local citizenry and most of them had no formal legal education. The article, which is primarily based on the study of court files from the Court of Appeal in Poznan, deals with selected problems concerning the implementation of the courts of peace, like issues connected with the appointment of new justices and the financial compensation for their activities at court.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Paciorkowski, S. P. (2015). Pierwsze miesiące działalności sądów pokoju w Apelacji Poznańskiej w 1920 roku w świetle akt Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza, 5, 9-22. https://doi.org/10.14746/ppuam.2015.5.01
Dział
Articles
Biogram autora

Szymon Paciorkowski Paciorkowski, Adam Mickiewicz University Poznań

Bibliografia

  1. M. Materniak-Pawłowska, Ustrój sądownictwa powszechnego II Rzeczypospolitej, Poznań 2003.
  2. Sz. Paciorkowski, Sąd Pokoju w Pleszewie (1920 – 1926), [w:] „Rocznik Pleszewski”, 2011.
  3. T. Stark, J. Zagórowski, Zbiór rozporządzeń i okólników Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej z r. 1920 mających zasadnicze znaczenie dla wymiaru sprawiedliwości, Poznań 1921.
  4. A. Gulczyński, Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej (1919–1922), Poznań 1995.
  5. J. Kazłużniacki, R. A. Leżański, Postępowanie karne obowiązujące na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. III, Warszawa – Poznań 1926.
  6. Sz. Paciorkowski, Początki polskiego Sądu Powiatowego we Wrześni w II RP, [w:] „Museion Wrzesiński” 2013.