Sukcesja państw po rozpadzie Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii

Main Article Content

Irena Alicja Szymanowska

Abstrakt

The Socialist Federal Republic of Yugoslavia ceased to exist in 1991, though some topics concerned with the succession of its constituent states were not regulated for a long time afterwards. This issue and the efforts to solve it were examined by the Arbitration Commission of the Peace Conference on the former Yugoslavia. When answering all the related questions, the Arbitration Commission used as a basis the 1978 Vienna Convention on the Succession of States in respect of Treaties and the 1983 Vienna Convention on the Succession of States in respect of State Property, Archives and Debts. The final solution to the problem of SFRY succession was found in 2001 when the Agreement on Succession Issues was signed, although it came into force three years later. There were no problems with the succession of citizenship. Under the 1974 Constitutional Act of SFRY, there were two citizenships in the federation – federal and republican. Therefore, after the breakup of Yugoslavia, republican citizenship became the citizenship of a new state.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szymanowska, I. A. (2015). Sukcesja państw po rozpadzie Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza, 5, 23-38. https://doi.org/10.14746/ppuam.2015.5.02
Dział
Articles

Bibliografia

 1. M. C. Hamill, Konferencija o miru u Jugoslaviji i raspad Jugoslavenske Federacije, Zagrzeb 2008.
 2. V. Đ. Degan, Primjenljiva pravna pravila o sukcesiji država, [w:] „Zakonitost” 46 (1992), nr 6–7.
 3. Conference on Yugoslavia Arbitration Commission: Opinions on questions arising from the dissolution of Yugoslavia, [w:] „International Legal Materials (ILM)”, Vol. 31, No. 6, 1992.
 4. Mišjenja Arbitražne komisije o procesu raspada i o kriterijima za prestanak postojanja bivše SFRJ, [w:] „Politička misao”, Vol. XXXIII, (1996.), nr 1
 5. W. Czapliński, Zmiany terytorialne w Europie Środkowej i Wschodniej i ich skutki międzynarodowo prawne (1990–1992), Warszawa 1998.
 6. D. Dimitrijević, Sukcesija ugovora u savremenoj međunarodnoj praksi, „Međunarodni Problemi 2”, 2012.
 7. Skenderović, Ugovor o pitanjima sukcesije iza bivše SFRJ, [w:] „Suvremeno poduzetništvo”, 11(2004).
 8. V. Marjanović, Tko je koliko kome ‘jamio’ – pitanje je sad!, [w:] „Slobodna Dalmacija”, 04.08.2012.
 9. B. Dowgielski, MOL: Łukoil pogodzi INA z Beopetrolem?.
 10. P. Arbutina, Mrtvi aneks na papiru, [w:] „Novosti. Samostalni srpski tjednik” 11. April 2014.
 11. Daytonski sporazumi: Aneks 4 – Ustav Bosne i Hercegovine (Pariz, 14. 12. 1995.), [w:] Planovi, sporazumi, izjave o ustavnom ustrojstvu Bosne i Hercegovine 1991. – 1995., red. M. Tuđman, I. Bilić, Zagrzeb 2005.