The legal status of the Arctic as a concept
PDF (Język Polski)

Keywords

international law
international state policy
Arctic legal status

How to Cite

Wojas, J. (2015). The legal status of the Arctic as a concept. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 5, 39–53. https://doi.org/10.14746/ppuam.2015.5.03

Abstract

The Arctic is a place which generates widespread interest on the international stage. This region, which was seemingly forgotten after the end of the Cold War, has again become a place of great rivalry. The reason for this is primarily the shrinking of the Arctic ice cap, which has opened up the possibility of exploiting the region’s rich natural resources and using new, attractive, maritime routes.
The problem which arises in connection with these possibilities is the lack of a specific legal status for this area. Arctic countries, in this case meaning the big five of the Arctic, which are the states which have direct access to the Arctic Sea: Denmark (via Greenland), Canada, Norway, Russia and the United States, have submitted their own proposals for the regulation of the legal regime around the North Pole. The most important issues are considered to be: the concept of sectors, the common heritage of humanity and the rule of law subjecting the Arctic sea. These three issues arise from different periods and though many of their elements are varied, they also have convergent points. It is likely that the status of this strategic area will be based on one of them.
https://doi.org/10.14746/ppuam.2015.5.03
PDF (Język Polski)

References

P.F. Johnston, Arktyka rękojmia bezpieczeństwa energetycznego Europy?, http://ppg.ibngr.pl/ sektor-ropy-i-gazu/arktyka-rekojmia-bezpieczenstwa-energetycznego-europy.

R. Bugajski, Żegluga arktyczna w świetle międzynarodowego prawa morza i praktyki państw nadbrzeżnych, [w:] Arktyka na początku XX wieku. Między współpracą a rywalizacją, M. Łuszczuk [red.], Lublin 2013.

J. Symonides , Status prawny i roszczenia do Arktyki oraz Bieguna Północnego, „Państwo i Prawo”, t. 734, zeszyt 1, 2008.

L. Lucchini, M. Voeckel, Droit de la mer, tome 1. La mer et son droit les espaces martimes, Paris 1990.

L. Head, Canadian Claims to Territorial Sovereignty in the Arctic Regions, „McGill Law Journal”, vol. 9, no 3, 1991.

L. Timtchenko, The Russian Arctic Sectoral Concept: Past And Present. Arctic, vol. 50, no. 1, March 1997.

W. E. Butler , Northeast Arctic Passage, vol. 1, Sijthof & Noordoff, Haga 1978.

K. Kubiak, Interesy i spory państw w Arktyce, Wrocław 2009.

Głogowska, Do kogo będzie należeć biegun? Status prawny Arktyki. <http://www.stosunki. pl/?q=content/do-kogo-b%C4%99dzie-nale%C5%BCe%C4%87-biegun-status-prawnyarktyki>.

M. Byers, S. Lalonde, Who controls the Northwest Passage?, <http://www.vanderbilt.edu/jotl/ manage/wp-content/uploads/Lalonde-Byers-final-cr-v2.pdf,>.

K. Kubiak, Dania wobec arktycznych wyzwań, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2014, vol. 8, nr 1.

E. Guntrip, The Common Heritage of Mankind: an Adequate Regime for Managing the deep seabed?, Melbourne, „Journal of International Law,” vol. 4,no. 2., 2003.

M. Głuchowska-Wójcicka, Zastosowanie koncepcji wspólnego dziedzictwa ludzkości w spornej kwestii statusu prawnego Arktyki, [w:] Arktyka na początku XX wieku. Między współpracą a rywalizacją, M. Łuszczuk [red.], Lublin 2013.

Stwórzmy Arktyczny Park Narodów Zjednoczonych – wywiad z prof. Januszem Symonidesem dla portalu Sprawy nauki, <http://www.sprawynauki.edu.pl/index.php?option=com_content- &view=article&id=2686:stworzmy-arktyczny-park-narodow-zjednoczonych&catid=321&Itemid=30>.

J. Pieńkos, Prawo międzynarodowe publiczne, Kraków 2004.

M. N. Shaw, Prawo międzynarodowe, Warszawa 2006.

W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2014.

J. Symonides, Nowe Prawo Morza, Warszawa 1986.

P. Migoń, S. Grykień, R. Pawlak, M. Sobik, Słownik geograficzny, Wrocław 2005.

W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2014.

Makowski, Szelf kontynentalny Arktyki: źródło kryzysu czy współpracy międzynarodowej, [w:] Arktyka na początku XX wieku. Między współpracą a rywalizacją, M. Łuszczuk [red.], Lublin 2013.