Between sacrum and profanum: the relationship of religious freedom and the freedom of art in the jurisprudence of the ECHR
PDF (Język Polski)

Keywords

human rights
freedom of religion
freedom of art
European Court of Human Rights

How to Cite

Banaś, H. (2015). Between sacrum and profanum: the relationship of religious freedom and the freedom of art in the jurisprudence of the ECHR. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 5, 69–84. https://doi.org/10.14746/ppuam.2015.5.05

Abstract

Formerly, art was closely connected to religion. Nowadays, art is such a far-reaching, controversial phenomenon, that the recipient no longer knows what he is looking at. Religion (as an aim) is a great example. It applies to the most intimate sphere of the individual’s life and it is difficult to legally regulate this issue. There is no definition of art, nor of religion, which is sufficiently precise to be a basis for judgments. The European Court of Human Rights has partly dealt with this matter in its judgments but this is still not enough to solve the problem.
https://doi.org/10.14746/ppuam.2015.5.05
PDF (Język Polski)

References

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tom I. Komentarz do artykułów 1–18, red. L. Garlicki, Warszawa 2010.

Wróbel, Karta Praw Podstawowych. Komentarz, Warszawa 2013.

A.Draguła, „Prawo własności” do religii w sztuce [w:] Swoboda wypowiedzi w działalności artystycznej, red. D.Bychawska-Siniarska, D. Głowacka, Warszawa 2014.

C. Kamiński, Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna, Warszawa 2010.

D. Bychawska-Siniarska, Wolność artystyczna w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [w:] Swoboda wypowiedzi w działalności artystycznej, red. D.Bychawska-Siniarska, D. Głowacka, Warszawa 2014.

A. Lester, Sztuka dla sztuki – komentarz do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach z zakresu wolności wypowiedzi artystycznej [w:] Swoboda wypowiedzi w działalności artystycznej, red. D.Bychawska-Siniarska, D. Głowacka, Warszawa 2014.

C. Kamiński, Wolność myśli, sumienia i wyznania a swoboda wypowiedzi [w:] Prawne granice wolności sumienia i wyznania, red. R.Wieruszewski, M.Wyrzykowski, L.Kondratiewa-Bryzik, Warszawa 2012.

I .C. Kamiński, Glosa do wyroku ETPC z dnia 25 stycznia 2007r., 68354/01. Swoboda autora wypowiedzi będącej satyrą lub karykaturą.