Kryteria oceny ofert w przetargach na prowadzenie działalności leczniczej w nieruchomościach komunalnych

Main Article Content

Grzegorz Glanowski

Abstrakt

Local government units try to ensure better access to health care services and assignment of municipal properties for tenancy is one of the most common ways of achieving this goal. Thanks to this activity, entrepreneurs have the possibility to start providing health care services to the local population. The author introduces the provisions of law which should be applied in order to organize and carry out such a tender. Special attention was paid to the process of constructing criteria for the evaluation of offers. The choice of business partner to render medical services in municipal properties could not be a random one. The article contains much advice on how to construct criteria for the evaluation of offers in the correct way (especially from the point of view of the tender’s goals), and reviews the most commonly committed errors by the organizers of tenderprocesses.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Glanowski, G. (2015). Kryteria oceny ofert w przetargach na prowadzenie działalności leczniczej w nieruchomościach komunalnych. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza, 5, 95-110. https://doi.org/10.14746/ppuam.2015.5.07
Dział
Articles

Bibliografia

 1. Dyląg A., Odpłatne udzielanie świadczeń zdrowotnych, Państwo i Prawo 2013/1/78–92.
 2. Macheta A., Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz do art. 7. LEX 2010 nr 57347.
 3. Lach D.E., Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, LEX 2011 nr 128089.
 4. Kopaczyńska-Pieczniak K., Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna. Komentarz do art.70(1) Kodeksu cywilnego, LEX 2012 r. nr 128113.
 5. Machnikowski P., Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa 2008.
 6. Machulak G., Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz do art. 132, LEX 2010 nr 57347.
 7. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia z dnia 22 lutego 2007 r. o sygnaturze akt III CSK 308/06.
 8. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r., sygn. akt K 14/03.
 9. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 20 stycznia 2010 r., sygn. akt II SA/Lu 751/09.
 10. Wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 17 października 2008 r. sygn. akt I OSK 503/08.
 11. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2007 r. sygn. akt I OSK 1759/06.
 12. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 7 października 2010 r., sygn. akt: III SA/Kr 437/10.
 13. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2009 r. o sygn. akt: II CSK 437/08.
 14. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2009 r., sygn. akt II CSK 437/08.