Interpretacja obowiązków poddłużnika w związku z egzekucją sądową z instrumentów finansowych - analiza zakazu wykonywania dyspozycji z art. 9118 § 1 pkt 2 k. p. c.

Main Article Content

Oskar Skibiński

Abstrakt

The article is devoted to a semantic analysis of the prohibition on executing a disposition which is imposed on a debtor who appears in an enforcement proceeding as a subject keeping an account of a debtor’s dematerialized securities. The author analyzes the Code of Civil Procedure and Trading in the Financial Instruments Act in order to identify the legal meaning of the word ‚disposition’. To this end, the author compares the obtained results with the meaning of the word in the vernacular, colloquial language and the specific language used by brokers. Then, based on the findings, the author explains the functioning of the prohibition to execute a disposition in selected situations which may occur at that stage of the manner of enforcement. It has been found that the obliged entity follows the notification of seizure until the dispositions have been enforced. After that moment, for each disposition, a proper evaluation of the notification of seizure is not possible.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skibiński, O. (2015). Interpretacja obowiązków poddłużnika w związku z egzekucją sądową z instrumentów finansowych - analiza zakazu wykonywania dyspozycji z art. 9118 § 1 pkt 2 k. p. c. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza, 5, 131-146. https://doi.org/10.14746/ppuam.2015.5.09
Dział
Articles

Bibliografia

  1. M. Rośniak-Marczuk, Egzekucja sądowa z instrumentów finansowych, Warszawa 2011.
  2. A. Wagner, J.M. Broekmann, Prospects of Legal Semiotics, Dordrecht–Heidelberg–London–New York 2010.
  3. K. Włodarska-Dziurzyńska, Blokada rachunku papierów wartościowych jako sposób zabezpieczenia wierzytelności, Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 2005