Share capital in a limited liability company – an effective form of creditor protection?

Keywords

share capital
amendment
creditor
protection

How to Cite

Kotowicz, M. (2014). Share capital in a limited liability company – an effective form of creditor protection?. Adam Mickiewicz University Law Review, 3, 25–35. https://doi.org/10.14746/ppuam.2014.3.02

Abstract

This article deals with a draft bill amending the Code of Commercial Companies and the ongoing debate on the planned amendment which includes a proposal to remove a fixed minimum of share capital in limited liability companies. The most important issue under consideration in this paper is the protection of a company’s creditors. The author of the following article, referring to a number of already published statements concerning the draft bill, summarizes the ongoing discussion about the role and the functions of share capital and the proposed new instruments for strengthening creditors’ protection.
https://doi.org/10.14746/ppuam.2014.3.02

References

J. Grykiel, Instrumenty ochrony wierzycieli w spółkach kapitałowych, [w:] Prawo wobec wyzwań współczesności, t. III, red. P. Wiliński, Poznań 2006.

W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Bydgoszcz-Kraków 2006.

A. Koch, J. Napierała et. al., Prawo spółek handlowych. Podręcznik Akademicki, Warszawa 2011.

A. Herbet et. al., System Prawa Prywatnego, t. 17a, Warszawa 2010.

J. Modrzejewski, C. Wiśniewski, Zmierzch minimum kapitałowego – i co dalej?, [w:] „Przegląd Prawa Handlowego” 2010/12.

A. Opalski, Kilka uwag na temat reformy spółki z o.o. i jej kontrowersyjnej krytyki, [w:] „Przegląd Prawa Handlowego” 2011/9.

K. Oplustil, Krytycznie o zarzutach krytyków projektu reformy struktury majątkowej spółki z o .o., [w:] „Przegląd Prawa Handlowego” 2011/9.

T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz et. al., Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Spółka z o.o., Warszawa 2010.

M. Romanowski, W sprawie spółki z o. o. „light” i efektywności kapitału zakładowego, [w:] „Przegląd Prawa Handlowego” 2010/1.

K. Osajda, O potrzebie i zakresie reformy regulacji prawnej spółki z o. o., [w:] „Przegląd Prawa Handlowego” 2011/9, Projekt reformy struktury majątkowej spółki z o. o., [w:] „Przegląd Prawa Handlowego” 2010/12.

P. Davies, J. Rickford, An Introduction to the New Companies Act, [w:] „European Company and Financial Law Review” vol. 1, 2008.

P. Becker, Baldiges neues Grünungsverfahren in Frankreich: die französische „Blitz-S. A. R. L.”, „GmbH-Rundschau” nr 12, 2003.

M. Lutter, Reforma GmbH w Niemczech , [w:] „Monitor Prawniczy” 2008/23.

S. Sołtysiński, Kilka uwag o potrzebie modernizacji spółki z o .o., [w:] „Przegląd Prawa Handlowego” 2011/9.

P. Sobolewski, W sprawie przyszłości kapitału zakładowego i innych środków ochrony wierzycieli spółek z o .o., [w:] „Przegląd Prawa Handlowego” 2011/9.

W. J. Katner A. Kappes, J. Janeta, Kontrowersyjny projekt reformy struktury majątkowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, [w:] „Przegląd Prawa Handlowego” 2011/4.

A. Rachwał et. al., System Pr. Handlowego, t. 2, Warszawa 2012.

A. Kidyba, K. Kopaczyńska-Pieczniak, Spółka kapitałowa bez kapitału zakładowego – głos w dyskusji nad projektem zmiany kodeksu spółek handlowych, [w:] „Przegląd Prawa Handlowego” 2011/3.

J. Frąckowiak, Demontaż spółki z o.o. czy nowy rodzaj spółki kapitałowej – uwagi na tle proponowanej nowelizacji kodeksu spółek handlowych, [w:] „Przegląd Prawa Handlowego” 2011/6.

A. Koch, O potrzebie odrębnej regulacji nowej postaci spółki z o.o., [w:] „Przegląd Prawa Handlowego” 2011/9.

A. M. Weber, „Rozbiórka” instytucji kapitału zakładowego w holenderskiej spółce BV - ocena reformy, [w:] „Monitor Prawa Handlowego” nr 5, 2013.

M. Lutter, Legal capital of public companies in Europe, [w:] „Legal Capital in Europe, European Company and Financial Law Review”, red. M. Lutter 2006, nr specjalny 1.

Downloads

Download data is not yet available.