Premises of acceptance of a cessation appeal by the Supreme Court in Polish Civil Procedure

Main Article Content

Sławomir Marciniak

Abstrakt

The paper deals with problems connected with the premises conditioning the acceptance of a cessation appeal by the Supreme Court, in particular the interpretation and practical use of article 3989 of the Code of Civil Procedure. In the first place, a legal institution called a “przedsąd”, a first stage of the process of examining a cessation appeal by the Supreme Court, is briefly summarized. Subsequently, the author explains questions common to all the premises regulated by article 3989 of the Code of Civil Procedure and the connection between those premises and the grounds for a cessation appeal. Next, the author proceeds to interpret the premises governed by article 3989 of the Code of Civil Procedure and explains how they are put into practice. The last part of the paper contains the author’s conclusions: the premises are strongly connected with the public interest and the development of law; putting them into practice demands a lot of work, even from lawyers.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Marciniak, S. (2014). Premises of acceptance of a cessation appeal by the Supreme Court in Polish Civil Procedure. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza, 3, 37-54. https://doi.org/10.14746/ppuam.2014.3.03
Dział
Articles

Bibliografia

  1. T. Ereciński, [w:] System prawa procesowego cywilnego, red. T. Ereciński, t. III, Warszawa 2012.
  2. T. Ereciński, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. T. Ereciński, t. II, Warszawa 2012.
  3. K. Piasecki [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. K. Piasecki, t. II, Warszawa 2010.
  4. T. Wiśniewski, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, t. II, Warszawa 2013.
  5. K. Knoppek, Przedsąd jako etap postępowania kasacyjnego w sprawach cywilnych, [w:] „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie”, nr 1 (15), 2004.
  6. W. Doroszewski, Słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa 1996.