The Safe Harbour Program – a bridge between the European and American systems of personal data protection

Main Article Content

Justyna Zygmunt

Abstrakt

The article is devoted to a comparison of the American and European systems of data protection and the transfer of personal data from the European Union to the United States of America. The author outlines the problems and then analyzes the regulations in order to identify differences between the two systems. Then, based on the previous considerations, she assesses the effectiveness of the Safe Harbour Program, which was set up to serve as a tool to facilitate the transfer of personal data. The article ends by providing information about the directions of policy changes and work on the new EU Regulation on the protection of personal data.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zygmunt, J. (2014). The Safe Harbour Program – a bridge between the European and American systems of personal data protection. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza, 3, 55-70. https://doi.org/10.14746/ppuam.2014.3.04
Dział
Articles

Bibliografia

 1. J. Barta, R. Markiewicz, P. Fajgielski, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków 2007.
 2. A. Savin, EU Internet Law, Cheltenham 2013.
 3. M. Chrabonszczewski, Prywatność. Teoria i Praktyka, Warszawa 2012.
 4. P. Barta, P. Litwiński, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2013.
 5. H. P. Gotting, C. Schertz, W. Seitz et. al., Handbuch des Personlichkeitsrechts, Monarium 2009.
 6. P. Fajgielski, Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych. Studium teoretyczno - prawne , Lublin 2008.
 7. X. Konarski, G. Sibiga, Zasady przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego w prawie polskim i UE, [w:] Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania.
 8. H. Wohlgemuth, J. Gerloff, Datenschutzrecht. Eine Einfuhrung mit praktischen Falen, Darmstadt 2005.
 9. ABC zasad przekazywania danych osobowych do państw trzecich, Wydawnictwo sejmowe 2007.
 10. X. Konarski, G. Sibiga, Zasady przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego w prawie polskim i UE, [w:] Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania.
 11. I. Jolly z Loeb & Loeb LLP w artykule Data protection in United States: overview napisanym dla Practical Law. A. Thomson Reuters Legal http://uk.practicallaw.com/6–502–0467.