The application by the legislator of the regime of administrative responsibility in light of the jurisdiction of the Constitutional Tribunal of the Republic of Poland
PDF (Język Polski)

Keywords

Constitutional Tribunal of the Republic
administrative sanction
administrative responsibility
ne bis in idem principle

How to Cite

Karciarz, M. (2014). The application by the legislator of the regime of administrative responsibility in light of the jurisdiction of the Constitutional Tribunal of the Republic of Poland. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 3, 95–106. https://doi.org/10.14746/ppuam.2014.3.06

Abstract

Recently, there has been a noticeable tendency to replace the regime of criminal responsibility with administrative responsibility. Administrative responsibility is objective in nature and has a repressive and ordinal character, detached from guilt. The Constitutional Tribunal, in its jurisdiction, states many times that the regime of liability applied by the legislator depends only on its choice. The Tribunal does not control the desirability or appropriateness of the adopted solutions. The task of the Constitutional Tribunal is only to provide an assessment, if the solutions adopted by the legislator do not violate constitutional norms and values, such as, among others, the principle of proportionality,or the ne bis in idem principle.
https://doi.org/10.14746/ppuam.2014.3.06
PDF (Język Polski)

References

Słownik Języka Polskiego, t. V, red. W. Doroszewski, Warszawa 1963, vid. „odpowiedzialność”.

W. Lang, Struktura odpowiedzialności prawnej, [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo”, z. 8 (31)/1968.

A. Michór, O charakterze odpowiedzialności administracyjnej, [w:] „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji”, nr LX, Wrocław 2004.

S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005.

Z. Ziembiński, Teoria prawa, Warszawa-Poznań 1978.

A. Michór, Odpowiedzialność administracyjna – odrębny rodzaj odpowiedzialności prawnej, czy sankcja karna w prawie administracyjnym, [w:] „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. Tom XVIII”, Wrocław 2005.

Z. Gromek, Odpowiedzialność administracyjna – czy nowy rodzaj odpowiedzialności karnej? [w:] Wybrane aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego z perspektywy działalności organów nadzoru, red. K. Tekłak Warszawa 2013.

J. Bujny, Wycinka bez kary. Kryterium „wiedzy” jako przesłanka odpowiedzialności właściciela za nielegalne usunięcie drzewa, artykuł dostępny w Portalu PrawoDlaSamorządu.PL.

P. Przybysz, Egzekucja administracyjna, Warszawa 1999, Polskie dyskusje o państwie prawa, red. S. Wronkowska, Warszawa 1995.