Municipality (State Treasury) in the class of persons entitled to restitution of expropriated real estate
PDF (Język Polski)

Keywords

Restitution of expropriated real estate
Real estate management the State Treasury
as a statutory heir functional interpretation joint ownership inheritance

How to Cite

Terlega, J. (2014). Municipality (State Treasury) in the class of persons entitled to restitution of expropriated real estate. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 3, 107–121. https://doi.org/10.14746/ppuam.2014.3.07

Abstract

The paper aims to describe a legal problem in the application of rules governing the restitution of expropriated real estate - namely a situation in which one of the entities entitled to restitution of expropriated property, turns out to be a municipality or the State Treasury, as a statutory heir of the previous owner. Usually, the State Treasury, as one of the heirs, does not have an interest in supporting the request for the restitution of expropriated property.The author is of the opinion that the proper interpretation of rules governing the restitution of expropriated real estate requires the assumption that whenever one of the statutory heirs turns out to be the State Treasury, consent to request a restitution of expropriated real estate by the State Treasury is not required. In the absence of such an agreement, the competent authority is obliged to grant the restitution of the expropriated real estate to all heirs.
https://doi.org/10.14746/ppuam.2014.3.07
PDF (Język Polski)

References

T. Woś, Wywłaszczanie nieruchomości i ich zwrot w orzecznictwie sądów administracyjnych, [w:] „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”, nr 5–6, 2010.

E. Niezbecka, Komentarz do art.922 Kodeksu cywilnego, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red.A. Kidyba, t. IV, Spadki, Warszawa 2012,3. E. Bończak-Kucharczyk, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2013.

J. Parchomiuk, Charakter prawny roszczenia o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, [w:] „Samorząd Terytorialny”, nr 1–2, 2008, s.114.

M. Bernaczyk Roszczenie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, [w:] „ Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji”, nr LXVII, 2005.

M. Wolanin [w:] Ustawa o gospodarce nieruchomościami komentarz. red. J. Jaworski, A Prusaczyk, A. Tułodziecki, M. Wolanin, Warszawa 2013.

A. Mincewicz, Współwłasność w postępowaniu o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, [w:] „Casus” nr 1, 2009.

Kodeks cywilny. Komentarz, t. IV, Spadki, red. A. Kidyba, Warszawa 2012, Komentarz do art. 922 Kodeksu cywilnego.

M. Bednarczyk, Roszczenie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, [w:] „Acta Universitatis Wroclaviensis, Przegląd Prawa i Administracji”, nr 2787, 2005.

T. Henclewski, Instytucja konfuzji w polskim prawie cywilnym, [w:] „Przegląd Prawa Handlowego” nr 4, 2011.

S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys Teorii prawa, Poznań 2001.