The President of the Energy Regulatory Authority in relation to energy policy in Poland
PDF (Język Polski)

Keywords

Energy policy
energy law Energy Regulatory Authority

How to Cite

Rejmus, M. (2014). The President of the Energy Regulatory Authority in relation to energy policy in Poland. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 3, 123–133. https://doi.org/10.14746/ppuam.2014.3.08

Abstract

The subject matter of the essay is the tasks of the President of the Energy Regulatory Authority in relation to energy policy in Poland. The essay is divided into two parts. The first part presents basic information about the national regulatory authority, regulation and kinds of energy policy. The second focuses on the tasks of the President of the Energy Regulatory Authority in various areas, such as: energy effectiveness, energy security, renewable forms of energy and competition in the energy market. The article examines the tasks carried out by the President in the past and those which must come into force in the future to modernize the Polish energy market. Finally, the author thrashes out the legal relations between the functions of the President of the Energy Regulatory Authority and the aims mentioned in Polish energy policy. The author pays special attention to the problems of liberalisation in the energy market in Poland.
https://doi.org/10.14746/ppuam.2014.3.08
PDF (Język Polski)

References

M. Waligórski, Polityka energetyczna państwa, jako sui generis polityka prawa, [w:] Polityka administracyjna. IV międzynarodowa konferencja naukowa, red. J. Łukasiewicz, Stryków 2008 r.

F. Elżanowski, Polityka energetyczna. Prawne instrumenty realizacji, Warszawa 2008.

M. Domagała, Polityka energetyczna, [w:] Polityka administracyjna.

H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1999.

A. Walaszek-Pyzioł, Energia i prawo, Warszawa 2002.

K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2009.

A. Szafrański, [w:] Współczesne problemy prawa energetycznego, red. M. Wierzbowski, R. Stankiewicz, Warszawa 2010.

Prawo energetyczne. Komentarz, red. M. Swora, Z. Muras,Warszawa 2010.

Mapa Drogowa uwolnienia cen dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej. W drodze ku prawom odbiorców i efektywnej konkurencji w sektorze energetycznym, [w:] Biuletyn URE 2008, nr 2.