Human rights and the law of human rights: a positive legal regulation of an ontic reality
PDF (Język Polski)

Keywords

Human rights
theory and philosophy of law
ontic perspective

How to Cite

Nagel, K. (2014). Human rights and the law of human rights: a positive legal regulation of an ontic reality. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 3, 213–227. https://doi.org/10.14746/ppuam.2014.3.13

Abstract

The author introduces a fundamental distinction between human rights and the law of human rights which is subsequent to these rights. While examining these issues, the author follows M. Piechowiak and his way of understanding human rights. According to Piechowiak, human rights are objectively existing relationships between a human being and a global good, welfare that is due to him/her. Particular aspects of this global good are what we used to call an object of a particular human right. Therefore, human rights have an ontic nature. These relationships have their normative consequences. It may be stated that these relationships ontologically justify that the norms protecting these rights (actually these relationships) stay in force. These relationships and the norms protecting them can be recognized. Notwithstanding what was stated above, human rights shall be proclaimed and the ontic norms protecting them, adequately recognized, shall be positivised, that is, acts of positive law shall introduce these norms into legal systems.
https://doi.org/10.14746/ppuam.2014.3.13
PDF (Język Polski)

References

J. Mikołajewicz, Zasady orzecznicze Trybunału Konstytucyjnego. Zagadnienia teoretyczno-prawne, Poznań 2008.

H. Waśkiewicz, Prawa człowieka w filozofii prawa, [in:] Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie prawa, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 11 i 12 czerwca 1991 roku w Katowicach, ed. B. Czech, Katowice 1992.

M. Piechowiak, Pojęcie praw człowieka, [in:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, ed. L. Wiśniewski, Warszawa 1997.

J. Hersch, Human rights in western thoughts, [in:], Philosophical foundations of human rights, ed. A. Diemeriinni, Paris 1986.

B. Pieroth, B Schlink, Grundrechte. Staatsrecht II, Heidelberg 1994.

A. Michalska, Komitet Praw Człowieka, Warszawa 1994.