Edukacja włączająca w kontekstach szkolnych i społecznych w czasach „niepewności”

Main Article Content

Beata Jachimczak

Abstrakt

The implementation of inclusive education (education of diverse groups) has been an ongoing process for many years. Both general and special educators are interested in it, because it concerns all subjects who are firstly students and pupils in the education system and then adult participants of social life. However, despite many years of interest, defining what inclusive education is, both in theoretical and pragmatic terms, remains problematic. The last three years have seen intensified systemic activities aimed at defining this concept in Poland, as well as aimed at introducing changes to create a school friendly to everyone, according to the widely understood concept of inclusive education. These changes have coincided with a very difficult period for all of us, namely the COVID-19 pandemic and the associ- ated uncertainty, which can be limiting and undermining the functioning of both individuals and entire groups. The article refers to the designed and implemented changes despite the unfavorable pandemic and socio-political situation.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jachimczak, B. (2021). Edukacja włączająca w kontekstach szkolnych i społecznych w czasach „niepewności”. Pedagogika Społeczna Nova, 1(2), 29-43. https://doi.org/10.14746/psn.2021.2.02
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bronfenbrenner U., The Ecology of Human Development, Cambridge 1979.
 2. Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Kraków 2015. Czerepaniak-Walczak M., Kultura szkoły – o jej złożoności i wielowymiarowości, „Pedagogika Społeczna” 2015, nr 3 (57), s. 77–87.
 3. Dobrzyniak M., Kultura organizacyjna placówki edukacyjnej – perspektywa ucznia i nauczyciela w świetle badań własnych, „Szkoła – Zawód – Praca” 2015, nr 10, s. 69–83.
 4. Gajdzica Z., Zasady organizacji kształcenia w edukacjach inkluzyjnych uczniów z niepełnosprawnością, „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” 2019, nr 33, s. 26–39.
 5. Haug P., Understanding Inclusive Education: Ideals and Reality, „Scandinavian Journal of Disability Research” 2016, 19 (3), s. 206–217. DOI: 10.1080/15017419.2016.1224778. http://gathernodust.blogspot.com/2008/05/how-to-manage-stress-of-change.html [dostęp: 12.06.2012].
 6. https://glos.pl/specjalisci-o-edukacji-wlaczajacej-wedlug-mein-nie-da-sie-na-sile-wszystkich-zintegrowac [dostęp: 20.10.2021].
 7. https://wartowiedziec.pl/attachments/article/57846/MEW_wersja_pelna.pdf [dostęp: 10.09.2021].
 8. https://www.ore.edu.pl/2021/04/czas-na-scwew-dzieci-czekaja-2/ [dostęp: 15.10.2021].
 9. https://znp.edu.pl/petycja-znp-ws-wstrzymania-prac-nad-reforma-edukacji-wlaczajacej/ [dostęp: 20.10.2021].
 10. Jachimczak B., Grupa zróżnicowana – wieloaspektowe wyzwanie dla pedagogiki i pedagogiki specjalnej, [w:] B. Jachimczak (red.), Grupy zróżnicowane w edukacji z perspektywy pedagogiki i peda- gogiki specjalnej, Poznań 2021.
 11. Majerek B., Szkoła w kontekście zjawiska niepewności, [w:] M.J. Szymański, B. Walasek-Jarosz, Z. Zbróg (red.), Zrozumieć szkołę. Konteksty zmiany, Warszawa 2016.
 12. Nowak-Dziemianowicz M., Aksjonormatywne, instytucjonalne, kompetencyjne pozory w polskiej edu- kacji, „Rocznik Lubuski” 2015, t. 41, cz. 2, s. 63–87.
 13. Olechowska A., Specjalne potrzeby edukacyjne w urzędowym dyskursie pedagogicznym, Warszawa 2019.
 14. Pilecka W., Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się, [w:] W. Dykcik (red.), Pedagogika specjal- na, Poznań 2001.
 15. Pilecka W., Perspektywa systemowo-ekologiczna, [w:] W. Pilecka, M. Rutkowski (red.), Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w drodze ku dorosłości, Kraków 2009.
 16. Pyżalski J. (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, Warszawa 2020, https://zdalnie.edu-akcja.pl/ [dostęp: 15.10.2021].
 17. Śliwerski B., Pedagogika holistyczna. Studium z perspektywy metanauk społecznych, Warszawa 2020. Wąsek J., Reda M., Kowal D., Lipińska Z., Raport o stanie zdrowia psychicznego uczennic i uczniów. Ocena zmian w wyniku pandemii COVID-19, 2021, https://www.szkola20.com/wp-content/uploads/2021/03/Raport-o-stanie-zdrowia-psychicznego-dzieci-i-mlodziezy-w-zwiazku-ze-zdalnym-nauczaniem.pdf [dostęp: 20.09.2021].