Tom 1 Nr 2 (2021)
Pedagogika Społeczna Nova

Wstęp

Katarzyna Segiet
9-10
Od Redaktor Naczelnej
PDF

Artykuły

Iwona Chrzanowska
13-28
Kultura szkoły – wyzwanie dla włączającego kształcenia
https://doi.org/10.14746/psn.2021.2.01
PDF
Beata Jachimczak
29-43
Edukacja włączająca w kontekstach szkolnych i społecznych w czasach „niepewności”
https://doi.org/10.14746/psn.2021.2.02
PDF
Barbara Smolińska-Theiss
45-62
Korczakowska spuścizna – między znakiem Holokaustu a prawami dziecka
https://doi.org/10.14746/psn.2021.2.03
PDF
Marek Michalak
63-78
Kawalerowie Orderu Uśmiechu spadkobiercami myśli „prawodzieckowej” Janusza Korczaka
https://doi.org/10.14746/psn.2021.2.04
PDF
Izolda Takács
79-98
Losy kobiet po Deklaracji Równości Płci. Przestrzenie i możliwości w cieniu ideologii Partii Węgierskiej
https://doi.org/10.14746/psn.2021.2.05
PDF (English)
Mirosław Szymański
99-109
Zmiana społeczna a zmiana w edukacji
https://doi.org/10.14746/psn.2021.2.06
PDF
Ewa Jarosz
112-127
Dobrze odrobiona lekcja – czyli o konstruktywnym wykorzystaniu przez środowisko lokalne doświadczeń oraz badań naukowych dla rozwoju edukacji
https://doi.org/10.14746/psn.2021.2.07
PDF
Cecilia Zsögön
129-142
Prawa człowieka: czasowo wyłączone z użytku. Narracja i praktyka w czasach pandemii
https://doi.org/10.14746/psn.2021.2.08
PDF (English)
Zbigniew Babicki
143-162
Rodzina w świetle Karty Praw Rodziny
https://doi.org/10.14746/psn.2021.2.09
PDF
Kinza Alizai
163-181
Studium przypadku dyglosji językowej w języku pundżabskim i zmiany językowej w prowincji Beludżystan
https://doi.org/10.14746/psn.2021.2.10
PDF (English)