Zmiana społeczna a zmiana w edukacji

Main Article Content

Mirosław Szymański

Abstrakt

The article consists of two parts. In the first one, the author characterizes the social change in a tradi- tional, modern, and post-modern society. He points out the different nature of the former change and the modern-day change. He shows the cultural consequences of these differences for the individual and the society. In both dimensions, the effects are positive and negative. Against this background arises the question as to what changes in education are currently being caused by the rapid social change. The author contemplates this issue in the second part of the article. He wonders what kind of education is needed in times of the rapid social change in order to thoroughly prepare the youth to face the challenges of the future. It is a difficult task, because in a rapidly changing society, it is hard to predict what will happen in the future. Therefore, it is necessary to shape those qualities of the young generation that will allow it to solve new problems, unknown today. The author discusses those presented by Jérémy Lamri. They are: creativity, communication, critical thinking, cooperation. These competencies will be crucial in the 21st century.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szymański, M. (2021). Zmiana społeczna a zmiana w edukacji. Pedagogika Społeczna Nova, 1(2), 99-109. https://doi.org/10.14746/psn.2021.2.06
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Chałasiński J., Wstęp, [w:] J. Chałasiński i in. (red.), Awans pokolenia, Warszawa 1964. Cybal-Michalska A., Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Studium socjopedagogiczne, Poznań 2006.
 2. Giddens A., Życie codzienne w społeczeństwie posttradycyjnym, [w:] U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Warszawa 2009.
 3. Goldberg E., Kreatywność. Mózg w dobie innowacji, Warszawa 2018.
 4. Harari Y.N., 21 lekcji na XXI wiek, Kraków 2018.
 5. Kohlberg L., Mayer R., Rozwój jako cel wychowania, [w:] Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, Warszawa 1993.
 6. Kwiecińska R., Łukasik J.M. (red.), Zmiana społeczna. Edukacja – polityka oświatowa – kultura, Kraków 2012.
 7. Lamri J., Kompetencje XXI wieku. Kreatywność, Komunikacja, Krytyczne myślenie, Kooperacja, Warszawa 2021.
 8. Lewowicki T., Edukacja wobec wyzwań współczesności i trudnej do przewidzenia przyszłości – esej wieloznacznie utopijny, [w:] J. Szempruch, J. Smyła, M. Kwaśniewska (red.), Edukacja wobec wyzwań zmieniającego się świata. Diagnozy i projekcje rozwiązań, Kielce 2021.
 9. Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa 2000. Peccei A., Przyszłość jest w naszych rękach, Warszawa 1987.
 10. Suchodolski B., Wychowanie i strategia życia, Warszawa 1987.
 11. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.
 12. Szymański M.J., Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie, Warszawa 2021. Toffler A., Szok przyszłości, Warszawa 1970.