Kawalerowie Orderu Uśmiechu spadkobiercami myśli „prawodzieckowej” Janusza Korczaka

Main Article Content

Marek Michalak

Abstrakt

The aim of the article is to discuss the issues related to the development and continuation of Janusz Korczak’s ideas of the child and its due place in society, which were revolutionary at his time, based on the implementation of a project focused on children’s evaluation of adult’s positive work. In particular, the biographical statements of adults awarded the Order of the Smile were analyzed. The basic ques- tions, which guide the considerations undertaken here, relate to the analysis of the practical dimension of the Order of the Smile within Janusz Korczak’s pedagogy. The analysis of the biographies of the chosen Knights of the Order of the Smile was made according to Fritz Schütze’s theory, with the use of biographical process structures: action plans, institutional patterns of life course, trajectories and biographical metamorphoses.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Michalak, M. (2022). Kawalerowie Orderu Uśmiechu spadkobiercami myśli „prawodzieckowej” Janusza Korczaka. Pedagogika Społeczna Nova, 1(2), 63-78. https://doi.org/10.14746/psn.2021.2.04
Dział
Artykuły
Biogram autora

Marek Michalak, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Pedagog specjalny, dr nauk społecznych, związany z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie prowadzi wykłady o prawach dziecka na kierunku Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, dyrektor Instytutu Praw Dziecka im. Janusza Korczaka, Rzecznik Praw Dziecka IV i V kadencji (2008–2018).

Bibliografia

 1. Arendt H., Między czasem minionym a przyszłym, Warszawa 1993.
 2. Bińczycka J. (red.), Humaniści o prawach dziecka, Kraków 2000.
 3. Jarosz E., Dyrda B. (red.), Szanować – słuchać – wspierać – chronić. Prawa dzieci w rodzinie, szkole, społeczeństwie, Katowice 2013.
 4. Korczak J., Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, Warszawa 2012.
 5. Korczak J., Nie wiemy, „Hechaluc Hacair” 1938, nr 28.
 6. Korczak J., Pisma wybrane, t. III, Warszawa 1985.
 7. Korczak J., Prawo dziecka do szacunku, Warszawa 2017.
 8. Krawczak-Chmielecka A., O rozwoju praw dziecka w Polsce i na świecie, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2017, vol. 16, nr 2, s. 11–23.
 9. Lewin A., Korczak znany i nieznany, Warszawa 1999.
 10. Michalak M., Order Uśmiechu jako fenomen społeczno-kulturowy świata dzieci i dorosłych. Dysertacja doktorska przygotowana pod opieką prof. dr hab. Barbary Smolińskiej-Theiss i obroniona 20.11.2020 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Michalak M. Order Uśmiechu – wspólny świat dzieci i dorosłych, Warszawa 2020.
 11. Michalak M. (red.), Prawa dziecka wczoraj, dziś i jutro – perspektywa korczakowska, t. II, Warszawa 2018.
 12. Mieszkowska A., Dzieci Ireny Sendlerowej, Warszawa 2009.
 13. Nowakowska-Siuta R., Śliwerski B., Racjonalność procesu kształcenia. Studium z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej, t. 1, Kraków 2015.
 14. Perkowska-Klejman A., Poszukiwanie refleksyjności w edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne, Warszawa 2019.
 15. Rokuszewska-Pawełek A., Miejsce biografii w socjologii interpretatywnej. Program socjologii biografistycznej Fritza Schützego, „ASK” 1996, nr 1, s. 37–54.
 16. Smolińska-Theiss B., Korczakowskie narracje pedagogiczne, Kraków 2013.
 17. Tarnowski J., Jak wychowywać? W ogniu pytań, Ząbki 2003.