Problematyka wartości w pedagogice społecznej – pola poszukiwań. Refleksje wprowadzające
PDF

Słowa kluczowe

środowisko
wartości
dobro wspólne
personalizm
wychowanie

Jak cytować

Cichosz, M. (2022). Problematyka wartości w pedagogice społecznej – pola poszukiwań. Refleksje wprowadzające. Pedagogika Społeczna Nova, 2(3), 33–46. https://doi.org/10.14746/psn.2022.3.2

Abstrakt

Problematyka wartości jest problematyką kluczową w naukach społecznych, także w pedagogice. Proces wychowania bowiem mocno jest osadzony i odwołuje się m.in.; do takich zagadnień, jak; wzory, wzorce i normy. One zaś są interpretowane aksjologicznie i uzyskują zawsze właśnie taką – aksjologiczną identyfikację. Każda też z subdyscyplin pedagogicznych podejmuje to zagadnienie w sposób specyficzny i aspektywny. Dla pedagogiki społecznej obok już tradycyjnych obszarów poznawczych i interpretacyjnych w tym zakresie, jak przyjmowane koncepcje człowieka oraz życia społecznego ważny jest także obszar i problematyka zasad, w oparciu o które należy/można przekształcać - w procesie wychowania - świat społeczny. Jedną z nich jest zasada dobra wspólnego. Można postawić pytanie; do jakich tradycji nawiązuje w tym zakresie pedagogika społeczna, jak interpretuje tą zasadę oraz jakie są współczesne wyzwania z nią związane?

https://doi.org/10.14746/psn.2022.3.2
PDF

Bibliografia

Cichosz M., O strukturze ontologicznej i aksjologicznej pedagogiki społecznej – w poszukiwaniu wartości, „Wychowanie na co Dzień” 2013, 3 (234), s. 12–15.

Cichosz M., Pedagogika społeczna. Zarys problematyki, Kraków 2014.

Deptuła M., Leppert R. (red.), Listy z podróży, Bydgoszcz 1977.

Jagielska D., Kostkiewicz J., Pedagogika humanizmu społecznego Andrzeja Niesiołowskiego, Kraków 2015.

Kowalczyk S., Człowiek a społeczność, Lublin 1994.

Krąpiec M.A., Ja – człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Lublin 1979.

Krucina J., Dobro wspólne, [w]: Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1985.

Majka J., Filozofia społeczna, Wrocław 1982.

Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. I i II. Warszawa 2007.

Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna. Pojmowanie aktywności w polu praktyki, Łódź 2019.

Marzec-Holka K. (red), Kapitał społeczny a nierówności. Kumulacja i redystrybucja, Bydgoszcz 2005.

Marzec-Holka K. (red.), Pomoc społeczna – praca socjalna. Teoria i praktyka, t. 1, Bydgoszcz 2003.

Przecławska A., Theiss W., Pedagogika społeczna: nowe zadania i szanse, [w:] A. Przecławska (red.), Pedagogika społeczna. Kręgi poszukiwań, Warszawa 1993, s. 9–28.

Radlińska H., Pedagogika społeczna, Warszawa 1961.

Smolińska-Theiss B., Źródła pracy socjalnej. Od chrześcijańskiego miłosierdzia do liberalnej demokracji, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1994, nr 5, s. 12–16.

Theiss M., Krewni, znajomi, obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Toruń 2007.

Theiss W., Edukacja środowiskowa. Zarys problematyki, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1996, nr 10, s. 6–9.

Wroczyński R., Wprowadzenie do pedagogiki społecznej, Warszawa 1966.