Choć można o „niebie”, to słuszniej bodaj o „chlebie” – między wartościami a potrzebami z perspektywy pedagogiki społecznej
PDF

Słowa kluczowe

wartość
potrzeba
koncepcja systemowa

Jak cytować

Budajczak, M. (2022). Choć można o „niebie”, to słuszniej bodaj o „chlebie” – między wartościami a potrzebami z perspektywy pedagogiki społecznej. Pedagogika Społeczna Nova, 2(3), 95–106. https://doi.org/10.14746/psn.2022.3.5

Abstrakt

Artykuł prezentuje krytyczny ogląd użyteczności tradycyjnych definicji i typologii pojęcia wartości dla potrzeb praktyki pedagogiki społecznej i proponuje wykorzystanie w tym celu kategorii potrzeby, jednak nie w dominujących ujęciach psychologii, a według  zobiektywizowanej systemowej koncepcji potrzeb człowieka autorstwa Tomasz Kocowskiego.

https://doi.org/10.14746/psn.2022.3.5
PDF

Bibliografia

Allport G.W., Vernon P., Lindzey G.E., Study of Values, Chicago 1970.

Audi R., Philosophy, [w:] D.M. Borchert (red.), Encyclopedia of Philosophy, Detroit 2006, s. 325–337.

Cieciuch J., Schwartz S.H., Pomiar wartości w kołowym modelu Schwartza, [w:] H. Gasiul (red.), Metody badania emocji i motywacji, Warszawa 2018, s. 307–334.

Croner E., Główne kierunki współczesnej pedagogiki. Pedagogika i psychologja humanistyczna Edward

Spranger, Lwów 1936.

Everett W.G., Moral Values, New York 1918.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/wartosc;3994143.html [dostęp: 30.03.2022].

https://plato.stanford.edu/entries/nicolai-hartmann/ [dostęp: 30.03.2022].

https://pl.wikisource.org/wiki/S%C5%82ownik_etymologiczny_j%C4%99zyka_polskiego/cena [dostęp: 30.03.2022].

https://poradnia-jezykowa.uni.lodz.pl/faq/etymologia-rzeczownika-wartosc/ [dostęp: 30.03.2022].

https://sjp.pwn.pl/sjp/dazenie;2451303.html [dostęp: 30.03.2022].

https://slowniketymologiczny.uw.edu.pl/entry/47 [dostęp: 30.03.2022].

Ingarden R., Studia z estetyki, t. III, Warszawa 1970.

Kocowski T., Potrzeby człowieka, Wrocław 1982.

Makota J., Wartości estetyczne a wartości moralne w filozofii Romana Ingardena, „Etyka” 1986, nr 22, s. 183–194.

Moretti L., Hartl P., Gyarmathy A., The Value of Truth: Introduction to the Topical Collection, „Synthese” 2021, nr 191, s. 1453–1460.

Neufeld D., The World’s Most Influential Values, In One Graphic, 2020, https://www.visualcapitalist.com/most-influential-values/?swcfpc=1 [dostęp: 30.03.2022]

Platon, Fileb, przeł. W. Witwicki, Warszawa 1958.

Pszczołowski T. (red.), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wrocław 1978, s. 192.

Rokeach M., The Nature of Human Values, New York 1973.

Scheler M., Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of Values, Evanston 1973.

Wiśniewski R., Podstawy aksjologii Władysława Tatarkiewcza, [w:] Z.J. Czarnecki, S. Soldenhoff (red.), Człowiek i wartości moralne. Studia z dziejów polskiej niezależnej myśli etycznej, Lublin 1989, s. 289–312.