Obywatelstwo i narodowość w językowym obrazie świata młodzieży

Main Article Content

Anna Hau
Katarzyna Wądołowska-Lesner

Abstrakt

In the undertaken study, the understanding of the concepts of citizenship and nationality by the Polish young people, I assume that these categories are essential in terms of shaping the national identity of the individual. The system of concepts that define the personality of a human, the ability to reflect on their content, correctness, common connection, allows individuals to unite into a certain community. Thus, the analysis of linguistic ways of describing non-linguistic reality is also associated with the description of the mental representations of the individual, and therefore the ways – in cognitive processes – to relate to the world, to make an image of the world, to create knowledge about the world.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hau, A., & Wądołowska-Lesner, K. (2018). Obywatelstwo i narodowość w językowym obrazie świata młodzieży. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24(2), 47-58. https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.2.3
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogramy autorów

Anna Hau, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego

dr Anna Hau – adiunkt w Katedrze Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego; zainteresowania naukowe: zagadnienia związane z tożsamością językową, potrzebami językowymi i motywacją w nauce języków w aspekcie kulturowym i socjolingwistycznym.

Katarzyna Wądołowska-Lesner, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego

dr Katarzyna Wądołowska-Lesner – starszy wykładowca w Katedrze Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego; zainteresowania naukowe: problematyka glottodydaktyczna i socjolingwistyczna.

Referencje

 1. Balcerowicz Leszek (2004), W kierunku ograniczonego państwa, http://www.balcerowicz.pl/pliki/artykuly/3_toward_a_limited_state.pdf [dostęp: 10 czerwca 2017].
 2. Europejska konwencja o obywatelstwie (1997), http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/re/1997c.html [dostęp: 25 maja 2017].
 3. Janusz Grzegorz (2008), Definiowanie mniejszości w dokumentach międzynarodowych i aktach prawa wewnętrznego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, t. 15, s. 95.
 4. Jellinek Georg (1921), Ogólna nauka o państwie, przeł. Antoni Peretiatkowicz, Księgarnia F. Hoesicka, Warszawa.
 5. Kaczmarczyk Tomasz (2015), Migracja – charakterystyka zjawiska, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”, t. 16 (3), s. 7–15.
 6. Maksimczuk Aleksander, Sidorowicz Leszek (2007), Graniczny ruch osobowy i towarowy w Unii Europejskiej, wyd. AlmaMer, Warszawa.
 7. Markiewicz Barbara A. (2005), Państwo albo stan, czyli o podstawie nowożytnej formy polityki, https://goo.gl/3cpFK7 [dostęp: 10 czerwca 2017].
 8. Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/szukaj/narodowo%C5%9B%C4%87.html [dostęp: 15 kwietnia 2017].
 9. Sokolewicz Zofia (1997), Obywatelstwo a narodowość. Uwagi w związku z ustanowieniem obywatelstwa Unii Europejskiej, „Studia Europejskie”, t. 1, s. 13–35.
 10. Stępnik Andrzej (2014), Reprezentacje umysłowe, rodzaje pamięci a wiedza, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, t. 2 (39), s. 167–187.
 11. Trzciński Krzysztof (2002), Obywatelstwo w Europie. Idea i jej wyraz formalny w perspektywie historycznej, „Studia Europejskie”, t. 2, s. 45–67.
 12. Weber Max (1922), Wirtschaft und Gesellschaft, J. C.B Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1922.
 13. Wielka encyklopedia powszechna PWN (1966), t. 7, PWN, Warszawa.
 14. Wiśniewska Halina (2010), Leksykalne pole semantyczne – metodą opisu XVII-wiecznej rzeczywistości, „Językoznawstwo: współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze”, t. 4, s. 37–49.
 15. Wrońska Iwona (2014), Specyfika pojęcia „przynależność do Narodu Polskiego” w stosunkach międzynarodowych – uwagi na tle realizacji ustawy o Karcie Polaka przez polskie służby konsularne, w: Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej), red. Paweł Czubik, Wojciech Burek, Instytut Multimedialny, Kraków, s. 268–284.
 16. Zięba Maciej Stanisław (2008), Zintegrowane podejście do kwestii migracji, w: Migracja – wyzwanie XXI wieku, red. Maciej Stanisław Zięba, Lubelska Szkoła Biznesu Sp. Fundacji Rozwoju KUL, Lublin, s. 15–26.
 17. Żegleń Urszula M. (2010), O naturze, rodzajach i sposobie istnienia reprezentacji umysłowych, „Analiza i Egzystencja”, t. 11, s. 155–185.