Lingwistyczna charakterystyka kontraktu jako gatunku na przykładzie mowy propinacyjnej z XIX wieku

Main Article Content

Joanna Kuć

Abstrakt

The article is an attempt of a genre analysis of the nineteenth-century sale alcohol agreement as a contract. This is a special document, because this type of act was written only once (L-140) on 412 analyzed contracts. The genre scheme of the old contract is possible to compare it with other nineteenth-century contracts. Although not easy to describe because of the typological confusion and not always the unambiguous genre signals (contract / intermediary declaration / sale alcohol agreement), they are similar to modern notarial contracts of this type. The basic registers of quality features of a nineteenth-century contract are: a clear functional intention, a coherent, formalized structure, a monolithic, specific dialogue between the sender and the receiver, the sender’s autocreation as an expert in legal action serves to build the impression of a contract involving two parties. At the source of the contract lies one of the basic speech acts: a declaration that evokes agreement, used in many social and communication situations.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kuć, J. (2018). Lingwistyczna charakterystyka kontraktu jako gatunku na przykładzie mowy propinacyjnej z XIX wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24(2), 73-84. https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.2.5
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Joanna Kuć, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

dr hab. Joanna Kuć – Zakład Językoznawstwa i Logopedii, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; zainteresowania badawcze: językoznawstwo historyczne, onomastyka, juryslingwistyka, lingwistyka tekstu, socjologia języka, dialektologia, logopedia.

Referencje

 1. Dunin-Dudkowska Anna (2010), Akt notarialny jako gatunek wypowiedzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 2. Duszak Anna (1998), Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Gajda Stanisław (2001), Gatunkowe wzorce wypowiedzi, w: Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 255–268.
 4. Ostaszewska Danuta, red. (2000), Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 5. Ostaszewska Danuta, red. (2004), Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 6. Ostaszewska Danuta, red. (2007), Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 7. Witosz Bożena (1994), Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 8. Wojtak Maria (2004), Gatunki prasowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 9. Wojtak Maria (2011), Współczesne modlitewniki w oczach językoznawcy. Studium genologiczne, Wydawnictwo Biblos, Tarnów (Teolingwistyka, t. 9).
 10. Wyrwas Katarzyna (2002), Skarga jako gatunek mowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 11. Żmigrodzka Bożena (1997), Testament jako gatunek tekstu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.