Знахарскія тэксты ў кантэксце традыцыйнай культуры беларускіх татараў

Main Article Content

Ірына Сынкова

Abstrakt

The healing texts of heterogeneous origin are preserved in the manuscripts of the Belarusian Tatars in large numbers. According to written sources, they have been widely used in the past in the Tatar environment. Recent field studies show that the healing texts have not yet completely disappeared from use. These texts have deep roots in the ancient Turkic culture, and also reflect various influences, mainly from the side of Islam, as well as from the Christian-Slavic environment. In general, the healing texts are very interesting sources for analyzing the traditional worldviews of the Belarusian Tatars.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Сынкова, І. (2018). Знахарскія тэксты ў кантэксце традыцыйнай культуры беларускіх татараў. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24(2), 177-194. https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.2.11
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Ірына Сынкова, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

dr Irina Synkova – Białoruski Uniwersytet Państwowy; zainteresowania naukowe: historia kultury oraz myśli religijno-filozoficznej, a także zachodnioeuropejskie źródłoznawstwo, kitabistyka.

Bibliografia

 1. Александрович (Насыфи) Джемиль (1926), Литовские татары. Краткий историко-этнографический очерк, „Известия общества обследования и изучения Азербайджана”, № 2, Баку, с. 77–95.
 2. Александрович-Насыфи Джемиль (1927), Литовские татары как часть тюркского Востока, „Известия общества обследования и изучения Азербайджана” (отдельный оттиск), Баку.
 3. Сынкова Ірына, Тарэлка Міхаіл (2009), Знахарскі тэкст з беларускататарскага рукапісу, „Беларускі гістарычны агляд”, т. 16, с. 216–242.
 4. Сынкова Ірына (2012), Хрысціянскія матывы ў знахарскіх замовах беларускіх мусульман, w: Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Klucz do wspólnej przyszłości, red. Magdalena Lewicka, Czesław Łapicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 249–257.
 5. Сынкова Ірына (2013), Знахарскія тэксты ў рукапісах татараў ВКЛ, w: Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w historii, języku i kulturze, red. Joanna Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz, Towarzystwo Naukowe, Toruń, s. 275–289.
 6. Сынкова Ірына (2014), Ісламскі ўплыў у знахарскай практыцы беларускіх татараў, у: Беларусь і цюркска-ісламскі свет (з нагоды 615-годдзя ўзнікнення татарска-мусульманскай супольні на землях ВКЛ), Мінск, с. 126–136.
 7. Тарэлка Міхаіл, Цітавец Алена, склад (2011), Рукапісы татараў Беларусі канца XVII – пачатку XX ст. з дзяржаўных кнігазбораў краіны, Мінск.
 8. Тарэлка Міхаіл, склад. (2015), Рукапісы татараў Беларусі XVIII – пачатку XXI стагоддзя з дзяржаўных і грамадскіх кнігазбораў краіны, Мінск.
 9. Токарев Сергей (1990), Ранние формы религии, Москва.
 10. Aleksandrowicz Mustafa (1935), Legendy, znachorstwo, wróżby i gusła ludu muzułmańskiego w Polsce, „Rocznik Tatarski”, t. 2, s. 368–375.
 11. Czyżewski Piotr (2013), Alfurkan tatarski prawdziwy na czterdzieści części rozdzielony, wyd. Artur Konopacki, MKJdruk, Białystok.
 12. Kryczyński Stanisław (1938), Tatarzy litewscy: Próba monografii historyczno-etnograficznej, Warszawa.
 13. Morawski Stanisław (1924), Kilka lat młodości mojej w Wilnie (1818–1825), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 14. Tarelka Michail, Temčinas Sergejus (2014), Lithuanian incantation in Arabic script from a Tatar manuscript, „Acta Linguistica Lithuanica” 71, s. 11–22.
 15. Tyszkiewicz Jan (1989), Ubóstwo leków naturalnych, stosowanych przez Tatarów litewsko-polskich i przyczyny tego zjawwiska, w: Historia leków naturalnych, t. 2: Natura i kultura – współzależności w dziejach lekoznawstwa, red. Barbara Kuźnicka, Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki, Warszawa.
 16. Tyszkiewicz Jan (2008), O lecznictwie i lekach Tatarów polsko-litewskich, w: idem, Tatarzy w Polsce i Europie, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk, s. 227–240.
 17. Szynkiewicz Jakób (1935), Literatura religijna Tatarów litewskich i jej pochodzenie, „Rocznik Tatarski”, t. 2, s. 138–144.