Językowe sposoby kreowania nazw ras psów w socjolekcie miłośników psów (uwagi na podstawie materiału zebranego z forów internetowych przeznaczonych dla miłośników psów)

Main Article Content

Małgorzata Klauze

Abstrakt

This article presents the linguistic ways of creating names of dog breeds for dog lovers. The research material comes from online forums associating dog lovers. This article is just an introduction to the deliberations on one of the environmental variations of the language, that is the language of dog lovers.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Klauze, M. (2018). Językowe sposoby kreowania nazw ras psów w socjolekcie miłośników psów (uwagi na podstawie materiału zebranego z forów internetowych przeznaczonych dla miłośników psów). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24(2), 217-232. https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.2.13
Dział
Junioraty
Biogram autora

Małgorzata Klauze, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Małgorzata Klauze – doktorantka w Zakładzie Frazeologii i Kultury Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracuje jako bibliotekarz w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu; zainteresowania: języki grup środowiskowych, frazeologia, kynologia.

Bibliografia

 1. abc.forum.gazeta.pl
 2. adopcjebuldozkow.fora.pl
 3. amstaff-pitbull.eu
 4. azorek.nazwa.pl
 5. bostonterrier.netstrefa.pl
 6. caviki.blogspot.pl
 7. collie.drlucy.pl
 8. collieforum.pl
 9. cztery-lapy.pl
 10. dalmatyńczyki.fora.pl
 11. digart.pl
 12. dogomania.com
 13. e-bernenczyki.pl
 14. forum.bassety.net
 15. forum.e-beagle.pl
 16. forum.gazeta.pl
 17. forum.mampsa.pl
 18. forum.muratordom.pl
 19. forum.poranny.pl
 20. forum-kynologia.com.pl
 21. forumogrodnicze.oaza.pl
 22. fundacjachow-chow.pl
 23. goldenretriever.pl
 24. honorata.skarbek.pl
 25. hovawarty.com.pl
 26. ksiegi.emix.net.pl
 27. labrador.org
 28. leonberger.info.pl
 29. lesnastajnia.republika.pl
 30. ogar.niechtoszlak.pl
 31. owczarek.pl
 32. piesporadnik.iq.pl
 33. psiakosc.com
 34. psiamatka.pl
 35. psiediety.blogspot.pl
 36. psy.elk.pl
 37. psy.pl
 38. psy24.pl
 39. psylabradory.blog.onet.pl
 40. psy-pies.com
 41. pupileo.pl
 42. pupilove.pl
 43. samblau.boo.pl
 44. samoyed.iq24.pl
 45. scottiedog.fora.pl
 46. shelties.fora.pl
 47. sundayivigo.blox.pl
 48. swiatjamnika.net.pl
 49. szkoleniepsow.pl
 50. szwajcary.pl
 51. terierkowo.fora.pl
 52. tricolorowy-cavik.blogspot.pl
 53. ysolom.fora.pl
 54. zapytaj.onet.pl
 55. zwierzaki.org
 56. Grabias Stanisław (1976), Neologizm jako narzędzie w badaniach socjalnych wariantów języka, w: Miejska polszczyzna mówiona, red. Władysław Lubaś, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 103–114.
 57. Grabias Stanisław (1978), Derywacja a ekspresja, w: Studia nad składnią polszczyzny mówionej. Księga referatów konferencji poświęconej składni i metodologii badań języka mówionego (Lublin 6–9 X 1975), red. Stanisław Grabias, Jan Mazur, Krystyna Pisarkowa, Teresa Skubalanka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 89–102.
 58. Grabias Stanisław (1981), O ekspresywności języka: ekspresja a słowotwórstwo, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin.
 59. Grabias Stanisław (2001), Język w zachowaniach społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 60. Grzegorczykowa Renata, Laskowski Roman, Wróbel Henryk, red. (1999), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 61. Kołodziejek Ewa (1994), Gwara środowiskowa marynarzy na tle subkultury marynarskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 62. Lewandowski Marcin (2007), Język subkultury punków, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań.
 63. Niepytalska-Osiecka Anna (2014), Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalno-semantyczna słownictwa, Wydawnictwo Libron, Kraków.
 64. Pędzich Barbara (2012), Jak powstaje socjolekt? Studium słownictwa paralotniarzy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 65. Piekot Tomasz (2008), Język w grupie społecznej: wprowadzenie do analizy socjolektu, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych.
 66. Senderska Joanna (2013), Słownictwo miłośników kotów (uwagi na podstawie wypowiedzi użytkowników tzw. forów prozwierzęcych), w: Słownictwo specjalistyczne i specjalne w komunikacji, red. Maria Jodłowiec, Anna Tereszkiewicz, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, Kraków, s. 133–142.
 67. Sękowska Elżbieta (2012), Neologizmy słowotwórcze we współczesnej polszczyźnie (wybrane tendencje), „Eslavistica Complutense”, nr 2, s. 97–103.
 68. Smółkowa Teresa (2001), Neologizmy we współczesnej leksyce polskiej, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, Kraków.
 69. Uniszewski Zdzisław (1999), Żargon zawodowy pracowników śledczych i operacyjnych. Problematyka kryminalistyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 70. Warda-Radys Lucyna (2013), Słowotwórstwo form pochodnych psich imion, w: Słowotwórstwo w różnych odmianach języka: materiały piątej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci profesora Bogusława Krei, red. Ewa Badyda, Jolanta Maćkiewicz, Ewa Rogowska-Cybulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 435–449.
 71. Zgółkowa Halina (1996), Język subkultur młodzieżowych, w: O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, red. Jan Miodek, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław, s. 229–239.
 72. Żarski Waldemar (2012), Pies – ewolucja pojęcia i jego realizacji leksykalnych w polszczyźnie, w: Pies w kulturach świata, red. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Joanna Rutkowska, Jowita Żurawska-Chaszczewska, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Gorzów Wielkopolski, s. 77–88.