Magdalena Gawrońska-Garstka, Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. Uczelnia ziem północno- -wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej (1919–1939) w świetle źródeł, Wydawnictwo Rys, Poznań 2016, ss. 371

Main Article Content

Bogdan Walczak

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Walczak, B. (2018). Magdalena Gawrońska-Garstka, Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. Uczelnia ziem północno- -wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej (1919–1939) w świetle źródeł, Wydawnictwo Rys, Poznań 2016, ss. 371. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24(2), 251-252. https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.2.16
Dział
Recenzje i artykuły recenzyjne