Dwadzieścia lat Rady Języka Polskiego: uchwały ortograficzne a polszczyzna „poprawna, dobra, etyczna i estetyczna”

Main Article Content

Janusz S. Bień

Abstrakt

The paper presents a detailed analysis of the orthographic resolutions of the Council for the Polish Language at the Presidium of the Polish Academy of Sciences, some background information is also provided. The conclusion is that the resolutions and other opinions of the Council are not formulated in the satisfactory way. Although the Council claims to support the language which is “correct, good, ethical and aesthetical”, such features are not exemplified in the texts discussed in the paper.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bień, J. S. (2018). Dwadzieścia lat Rady Języka Polskiego: uchwały ortograficzne a polszczyzna „poprawna, dobra, etyczna i estetyczna”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24(2), 253-302. https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.2.17
Dział
Recenzje i artykuły recenzyjne
Biogram autora

Janusz S. Bień, Katedra Lingwistki Formalnej Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Janusz S. Bień – Katedra Lingwistki Formalnej Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego; informatyk i lingwista (z wykształcenia matematyk); aktualne zainteresowania: dygitalizacja dawnych tekstów polskich, w tym słownika Lindego i traktatu Parkosza, historia pisowni polskiej.

Referencje

 1. Awramiuk Elżbieta (2004), Słowniki ortograficzne w kształceniu językowym, w: Z problematyki kształcenia językowego, red. Elżbieta Awramiuk, Białystok, s. 177–189, http://hdl.handle.net/11320/2575 [dostęp: 6 maja 2017].
 2. Bańko Mirosław (2003), Słowniki ortograficzne w Polsce – fenomen socjologiczny, „Prace Filologiczne”, t. 48, s. 7–21, https://goo.gl/YRRhUY [dostęp: 6 maja 2017].
 3. Bień Janusz S. (1998), Język polski w sieciach komputerowych, TR-98-01 (250), Warszawa, http://bc.klf.uw.edu.pl/94/ [dostęp: 6 maja 2017].
 4. Bień Janusz S. (2003a), O informatyce i przyszłości polszczyzny, w: Językoznawstwo w Polsce. Stan i perspektywy, red. Stanisław Gajda, Opole, s. 81–93, http://bc.klf.uw.edu.pl/136/ [dostęp: 6 maja 2017].
 5. Bień Janusz S. (2003b), O „pierwszym rozbiorze polszczyzny”, Radzie Języka Polskiego i normalizacji, „Prace Filologiczne”, t. 48, s. 33–62, http://bc.klf.uw.edu.pl/135/ [dostęp: 6 maja 2017].
 6. Bień Janusz S. (2017), Status prawny uchwał ortograficznych, „Język Polski”, z. 1, s. 148–150, http://bc.klf.uw.edu.pl/493/ [dostęp: 6 maja 2017].
 7. Bombor Jacek (2005), Afera z łącznikiem!, https://goo.gl/xpBiKn [dostęp: 6 maja 2017].
 8. Bombor Jacek (2007), Ballada o zagubionym myślniczku, https://goo.gl/TLti6F [dostęp: 6 maja 2017].
 9. Bończa-Szabłowski Jan (1998), Niektórzy utrzymują, że mowa ojczysta przestanie istnieć w roku 2008, „ Rzeczpospolita” 88 (4948), 15 kwietnia 1998.
 10. Bystrzycki Tadeusz, red. (1933), Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych, http://www.dbc.wroc.pl/publication/14361 [dostęp: 6 maja 2017].
 11. Cieślikowa Aleksandra, Kasprzycka Barbara (2004), Rozmowa o pisowni nazw, http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34889,2250610.html [dostęp: 6 maja 2017].
 12. Czarnecki Paweł (2014), Ustawa o języku polskim. Komentarz. Stan prawny na 15 lutego 2014 roku, Warszawa.
 13. Domagała Iwona (2010), Jastrzębie - „kreska” – Zdrój, https://goo.gl/xfjNQw [dostęp: 6 maja 2017].
 14. GUS (1925), Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, t. 12: Województwo Krakowskie, Śląsk Cieszyński, Warszawa, http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/publication/17139 [dostęp: 6 maja 2017].
 15. Jodłowski Stanisław (1979), Losy polskiej ortografii, PWN, Warszawa.
 16. Kurkowska Halina (1991), Polszczyzna ludzi myślących, PWN, Warszawa.
 17. Łozińska Malwina i Urszula Zdunek (2011), O potrzebie zmian w źródłach poprawnościowych, w: Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (system – teksty – norma – kodyfikacja), red. Barbara Pędzich, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 547–558.
 18. Markowski Andrzej (2016), Dwudziestolecie Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, „Język Polski”, z. 4, s. 5–14 , https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=475665 [dostęp: 6 maja 2017].
 19. Markowski Andrzej (2017), Odpowiedź na polemikę prof. Janusza [S.] Bienia, „Język Polski”, z. 1, s. 149, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=532516 [dostęp: 19 maja 2017].
 20. Miodek Jan (2012), Słownik ojczyzny polszczyzny, Europa, Wrocław.
 21. Naleziński Mirosław (2010), Medialne wpadki – Rada Języka Polskiego, https://goo.gl/1ipA76 [dostęp: 6 maja 2017].
 22. PAP (1996), Komputerowe reguły ortograficzne, „Biuro i komputer. Gazeta. Warszawa”, 11 grudnia 1996, s. 1, https://goo.gl/UeDawT [dostęp: 6 maja 2017].
 23. Piper Danuta (2003), Współczesna polska ortografia w szkole na przykładzie gimnazjum, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 24. Pisarek Walery (1996), Prawne ramy troski o język, w: O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, red. Jan Miodek, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław, s. 47–67.
 25. Pisarek Walery, Mazan Leszek (1993), Nuż w bżuhu Baby Jagi czyli ortografia jest rodzaju żeńskiego, „Przekrój”, nr 13, s. 7, http://mbc.malopolska.pl/publication/65479 [dostęp: 6 maja 2017].
 26. Polański Edward, red. (1998), Nowy słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 27. Przybylska Renata, Przyczyna Wiesław, red. (2011), Pisownia słownictwa religijnego, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów.
 28. Rada Miasta Jastrzębie Zdrój (2010), Uchwała nr LVI/713/2010, http://bip.jastrzebie.pl/contents/content/254/1838 [dostęp: 6 maja 2017].
 29. RJP (1998a), „Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”, nr 1 (2), http://www.webcitation.org/6mWjKz1wO [dostęp: 6 maja 2017].
 30. RJP (1998b), „Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”, nr 2 (3), http://www.webcitation.org/6oSw3sf0C [dostęp: 6 maja 2017].
 31. RJP (1999), „Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”, nr 2 (5), http://www.webcitation.org/6o7XkT2pq [dostęp: 6 maja 2017].
 32. RJP (2001a), „Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”, nr 1 (8), http://www.webcitation.org/6mbYDgINd [dostęp: 6 maja 2017].
 33. RJP (2001b), „Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”, nr 2 (9), http://www.webcitation.org/6oSwHULJy [dostęp: 6 maja 2017].
 34. RJP (2002a), „Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”, nr 1 (10), http://www.webcitation.org/6meNRjD4u [dostęp: 6 maja 2017].
 35. RJP (2002b), „Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”, nr 2 (11), http://www.webcitation.org/6meZzm3QS [dostęp: 6 maja 2017].
 36. RJP (2003a), „Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”, nr 1 (12), http://www.webcitation.org/6mbZpmcKa [dostęp: 6 maja 2017].
 37. RJP (2003b), „Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”, nr 2 (13), http://www.webcitation.org/6oSwUsErq [dostęp: 6 maja 2017].
 38. RJP (2004a), „Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”, nr 1 (14), http://www.webcitation.org/6mfVGKmir [dostęp: 6 maja 2017].
 39. RJP (2004b), „Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”, nr 2 (15), http://www.webcitation.org/6oSwqKuCZ [dostęp: 6 maja 2017].
 40. RJP (2005a), „Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”, nr 1 (16), http://www.webcitation.org/6mACkc2sv [dostęp: 6 maja 2017].
 41. RJP (2005b), „Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”, nr 2 (17).
 42. RJP (2005c), Olimpizm, „Poradnik Językowy”, z. 8, s. 81, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=222336 [dostęp: 6 maja 2017].
 43. RJP (2006a), „Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”, nr 1 (18).
 44. RJP (2006b), „Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”, nr 1 (19).
 45. Rochkind Marc J. (1993), Programowanie w systemie UNIX dla zaawansowanych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 46. Saloni Zygmunt (2005), O kodyfikacji polskiej ortografii – historia i współczesność, „Nauka”, nr 4, s. 71–96, www.nauka-pan.pl/index.php/nauka/article/download/573/572 [dostęp: 6 maja 2017].
 47. Saloni Zygmunt (2011), Co w roku 2010 obowiązuje w pisowni polskiej?, „Język Polski”, z. 2/3, s. 117–124, https://goo.gl/tv9v3x [dostęp: 6 maja 2017].
 48. Siewicz Krzysztof (2016), Czy uchwały Rady Języka Polskiego mogą być w całości cytowane w artykułach Wikipedii?, http://prawokultury.pl/pierwsza-pomoc/858/ [dostęp: 6 maja 2017].
 49. Sinielnikoff Roxana (1996), Co piszą o języku? Ustawa o ochronie języka polskiego, „Poradnik Językowy”, z. 7, s. 74–79, https://goo.gl/AaYP5N [dostęp: 6 maja 2017].
 50. Stróżyński Klemens (2004), Nieocenione wypracowanie z polskiego, czyli Ortografii wersja kanoniczna, „Język Polski w Liceum”, z. 4, s. 85–91.
 51. Taszycki Witold (1976), Wyjaśnienia na temat nazw miejscowych złożonych z dwu członów rzeczownikowych, „Język Polski”, z. 3, s. 218–219 http://mbc.malopolska.pl/publication/60720 [dostęp: 6 maja 2017].
 52. Wikipedia (2012), Email – Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Email&oldid=514512079 [dostęp: 31 marca 2017].
 53. Wikipedia (2017a), Email – Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php? title=Email&oldid=764506913%7D [dostęp: 10 lutego 2017].
 54. Wikipedia (2017b), German orthography – Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://goo.gl/uJjHxj [dostęp: 9 lutego 2017].
 55. Wikipedia (2017c), ß – Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://goo.gl/uJxLRK [dostęp: 1 marca 2017].
 56. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie (2004), II SA/Lu 1310/03 – Wyrok WSA w Lublinie z 2004-05-11, https://goo.gl/KffqTL [dostęp: 6 maja 2017].
 57. Wolański Adam (2008), Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 58. Zdunkiewicz-Jedynak Dorota (2011), Językowy kodeks poprawności politycznej a kultura języka, w: Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (system – teksty – norma – kodyfikacja), red. Barbara Pędzich, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 61–73.