O polskich i słowackich depeszach kondolencyjnych w związku z atakami terrorystycznymi

Main Article Content

Gabriela Olchowa

Abstrakt

Occasional magazines were discussed, specifically condolences in the Polish-Slovak comparative approach. We analyzed 44 (22 PL / 22 SK) condolences delivered in the years 2015–2017 by the President of the Republic Andrzej Duda and the President of the Slovak Republic Andrej Kiska in connection with terrorist attacks. The characteristic features of condolence messages sent after terrorist attacks were indicated. Based on the collected material, two compositional diagrams and their obligatory components were distinguished. Many similarities have been found in Polish and Slovak condolence messages, which mainly originates from the diplomatic style, which imposes some formal requirements, but also some differences were noticed.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Olchowa, G. (2018). O polskich i słowackich depeszach kondolencyjnych w związku z atakami terrorystycznymi. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 25(1), 139-149. https://doi.org/10.14746/pspsj.2018.25.1.8
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Gabriela Olchowa, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

doc. Gabriela Olchowa – Katedra Języków Słowiańskich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja; zainteresowania badawcze: socjolingwistyka, pragmatyka językowa i kultura języka w ujęciu porównawczym.

Referencje

  1. Dubisz Stanisław, red. (2003), Uniwersalny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Gruszczyńska Ewa (2015), Polskie wzory korespondencji dyplomatycznej a poprawność językowa, „Lingua Legis”, nr 23, s. 20–34.
  3. Kolbuszewski Jacek (1997), Z głęboki żalem… O współczesnej nekrologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
  4. Liedel Krzysztof, Mocek Stanisław, red. (2012), Terroryzm w medialnym obrazie świata. Turyści, dziennikarze, administracja w epoce walki informacyjnej, Trio, Warszawa.
  5. Olma Marceli (2015), Kształt językowy korespondencji funeralnej z pocz. XX w. wobec współczesnych tekstów kondolencyjnych, w: Dialog z tradycją, t. 4, Język – komunikacja – kultura, red. Renata Dźwigoł, Iwona Steczko, Collegium Columbinum, Kraków, s. 387–402.
  6. Rogalska Marta (2015), Kondolencje w polszczyźnie. Definicja – kontekst pragmatyczny – wzorzec gatunkowy, „Etnolingwistyka” 27, s. 185–200.
  7. Sawicki Stefan (2003), Prawo konsularne. Studium prawnomiędzynarodowe, Lexis-Nexis, Warszawa.
  8. Sutor Julian (2008), Korespondencja dyplomatyczna, Elipsa, Warszawa.
  9. Wysoczański Włodzimierz (2012), Umieranie i śmierć. Wielowymiarowość językowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.