Tom 25 Nr 1 (2018)

Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną

Josef Bartoň
11-32
Tekst biblijny i sprawy „zbyt powszednie”? Na marginesie kwestii tabu językowego w tradycji czeskiego przekładu biblijnego
PDF
Feliks Czyżewski
33-44
Kilka uwag leksykograficznych (na marginesie Słownika gwar zachodniopoleskich Hryhorija Arkuszyna)
PDF
Magdalena Hawrysz
45-58
XVI-wieczny dyskurs polemiczny w świetle pism Grzegorza Pawła z Brzezin
PDF
Jolanta Ignatowicz-Skowrońska
61-75
Związki frazeologiczne z komponentem bank w polszczyźnie
PDF
Iwona Kaproń-Charzyńska, Marek Wiśniewski
77-92
Kreatywność leksykalna a etyka słowa (na przykładzie komentarzy internetowych)
PDF
Zuzanna Krótki
93-108
Leksem cud i jego derywaty w historii polszczyzny
PDF
Nawoja Mikołajczak-Matyja Mikołajczak-Matyja
111-137
Kohiponimia jako relacja z pogranicza kategorii opozycji semantycznej. Perspektywa użytkownika języka polskiego: badanie psycholingwistyczne
PDF
Gabriela Olchowa
139-149
O polskich i słowackich depeszach kondolencyjnych w związku z atakami terrorystycznymi
PDF
Ilona Paczyńska
151-166
Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny na podstawie innowacji uzupełniających pochodzących ze współczesnej prozy science fiction
PDF
Joanna Rychter
167-179
„Boże… / czemu nas opuściłeś” – odwołania religijne w tomiku Z ziemi do nieba Władysława Grabana
PDF
Agnieszka Rypel
181-198
Kupieckie ogłoszenia prasowe zamieszczane w „Dzienniku Bydgoskim” z lat 1907–1914 – rekonesans badawczy
PDF
Przemysław Wiatrowski
199-223
Związki frazeologiczne identyczne oraz podobne formalnie w językach indonezyjskim i polskim
PDF
Ewa Woźniak
225-237
O stylistycznym zróżnicowaniu dawnej leksyki – na przykładzie oficjalnych i potocznych nazw dziecka nieślubnego
PDF