Tadeusz Lewaszkiewicz, Język powojennych przesiedleńców z Nowogródka i okolicy, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, ss. 512

Main Article Content

Bogdan Walczak

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Walczak, B. (2018). Tadeusz Lewaszkiewicz, Język powojennych przesiedleńców z Nowogródka i okolicy, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, ss. 512. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 25(1), 301-304. https://doi.org/10.14746/pspsj.2018.25.1.20
Dział
Recenzje i sprawozdania
Biogram autora

Bogdan Walczak, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bogdan Walczak – profesor senior UAM w Poznaniu, profesor zwyczajny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, kierownik Katedry Historii Języka; zainteresowania naukowe: historia języka polskiego ze  szczególnym uwzględnieniem leksykologii historycznej, etymologia, metodologia językoznawczych subdyscyplin historycznych, współczesny język polski, kultura komunikacji językowej, onomastyka, glottodydaktyka, socjolingwistyka, historia językoznawstwa, językoznawstwo słowiańskie i ogólne.