Profesor Tadeusz Skulina – historyk języka i onomasta

Main Article Content

Alicja Pihan-Kijasowa

Abstrakt

Professor Tadeusz Skulina (1929–1992) was born in Katowice but from the Second World War he was connected with Great Poland. Also in Poznań, he studied Polish Studies and following his graduation became employed at Adam Mickiewicz University in Poznań where he completed the consecutive stages of his scholarly career. As a disciple of Professor Władysław Kuraszkiewicz he conducted research on the Polish language of the Old-Polish era and of the 16th century. His doctoral thesis (1964) was devoted to historical phonetics and historical dialectology but soon he changed his scholarly interests and entered the field of Slavic studies, especially East-Slavic languages. In his habilitation thesis he discussed the question of the Old-Ruthenian anthroponymy. This thesis, published in 1973, was the first original, so extensive and detailed thesis about the Old-Ruthenian names. As we know, in the period following the receipt of his habilitation degree Professor Tadeusz Skulina had plans to prepare a monograph about Polish feminine onomastics. He had pursued this for years, however, unfortunately, never managed to prepare a synthesis. He only left an unfinished editorial draft of this book. Apart from research activities, Professor Skulina was involved in didactics and also performed responsible administrative functions at the Institute of Polish Philology, was a member of numerous scholarly societies. For his achievements, he received many awards and honours. Professor Tadeusz Skulina died in 1992 after a long and emaciating illness. The scholarly achievements he has left inspire the successive generations of researchers. He also left unfinished written works and ideas which he never managed to realize.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pihan-Kijasowa, A. (2018). Profesor Tadeusz Skulina – historyk języka i onomasta. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 25(1), 263-271. https://doi.org/10.14746/pspsj.2018.25.1.16
Dział
Historia nauki
Biogram autora

Alicja Pihan-Kijasowa, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa – profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Zakładzie Lingwistyki Antropologicznej; zainteresowania badawcze: polszczyzna Kresów Wschodnich, kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańskie, leksykologia historyczna, język XVII-wiecznych kazań pogrzebowych, historia nauki i instytucji naukowych (głównie wielkopolskich).

Bibliografia

 1. Malec Maria (1976), [rec.:] T. Skulina, Staroruskie imiennictwo osobowe, cz. I, Wrocław 1973, cz. II, Wrocław 1974, „Onomastica”, t. 21, s. 274–284.
 2. Pihan-Kijasowa Alicja (1994), Bibliografia prac Profesora Tadeusza Skuliny za lata 1958–1993, „Studia Polonistyczne”, t. 20, s. 13–17.
 3. Rzepka Wojciech Ryszard, Walczak Bogdan (1994), Życie i działalność Profesora Tadeusza Skuliny, „Studia Polonistyczne”, t. 20, s. 5–11.
 4. Skulina Tadeusz (1958), Na marginesie angielskiego slangu, „Język Polski”, s. 307–311.
 5. Skulina Tadeusz (1959a), O aspekcie czasowników w słowniku Mączyńskiego, „Zeszyty Naukowe UAM. Filologia Polska 3”, Poznań, s. 109–153.
 6. Skulina Tadeusz (1959b), Rzeczowniki augmentatywne wstecznie derywowane, „Język Polski”, s. 190–202.
 7. Skulina Tadeusz (1960a), Geografia językowa form rozgniewać i rozniewać w staropolszczyźnie, „Język Polski”, s. 127–135.
 8. Skulina Tadeusz (1960b), Staropolska oboczność Wojciech // Wociech, „Poradnik Językowy”, z. 3, s. 113–123.
 9. Skulina Tadeusz (1961), O staropolskiej oboczności mieśćce // miestce, „Język Polski”, s. 30–36.
 10. Skulina Tadeusz (1963), Słowiańskie liczebniki 11–19, „Z polskich studiów slawistycznych. Seria II: Językoznawstwo”, Warszawa, s. 141–151.
 11. Skulina Tadeusz (1964), Rozwój grup spółgłosek zwarto-szczelinowych w języku polskim, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań.
 12. Skulina Tadeusz (1965), [rec.:] Smolenskie gramoty XIII-XIV vekov, opr. T.A. Sumnikov i V.V. Łopatin, red. R.I. Avanasov, Moskva 1963, ss. 138, „Rocznik Slawistyczny”, t. 24, s. 179–184.
 13. Skulina Tadeusz (1966), [rec.:] Etimologičeskij slovar’ russkogo jazyka, t. I, vyp. 1, avtor-sostavitel’ N.M. Šanskij, Moskva 1963, „Rocznik Slawistyczny”, t. 26, s. 206–218.
 14. Skulina Tadeusz (1973a), Staroruskie imiennictwo osobowe, cz. I, seria „Prace Onomastyczne”, nr 20, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław.
 15. Skulina Tadeusz (1973b), Staroruskie imiennictwo osobowe, cz. II, seria „Prace Onomastyczne”, nr 21, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław.
 16. Skulina Tadeusz (1987), Najczęstsze chrzestne imiona kobiet w XIV i XV wieku, „Studia Polonistyczne”, t. 14/15, s. 251–258.
 17. Skulina Tadeusz (1991), O nie odczytanych i niejasnych nazwach osobowych kobiet w SSNO, „Onomastica”, t. 36, s. 133–158.
 18. Skulina Tadeusz (1993), Z historii i geografii żeńskich formacji patronimicznych w okresie staropolskim, w: Munera linguistica Ladislao Kuraszkiewicz dedicata, red. Mieczysław Basaj, Zygmunt Zagórski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 313–320.
 19. Słownik starożytności słowiańskich, t. 6, cz. 1, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1977; t. 6, cz. 2, Wrocław 1980; t. 7, Wrocław 1982.
 20. Walczak Bogdan (1993), Profesor Tadeusz Skulina (1929–1992), „Informator UAM”, 18 stycznia 1993, s. 1–3.
 21. Walczak Bogdan (2008), Tadeusz Skulina jako historyk języka polskiego, w: Pamięci Profesora Tadeusza Skuliny w 15. rocznicę śmierci, red. Alicja Pihan-Kijasowa, Irena Sarnowska-Giefing, Wydawnicwo PTPN, Poznań, s. 19–26.
 22. Wawrzyńczyk Jan (1975), [rec.:] T. Skulina, Staroruskie imiennictwo osobowe, cz. I, Wrocław 1973, cz. II, Wrocław 1974, „Slavia Orientalis”, nr 2, s. 230–236.
 23. Wójtowicz Marian (2008), Tadeusz Skulina jako badacz najstarszego okresu rozwojowego antroponimii wschodniosłowiańskiej, w: Pamięci Profesora Tadeusza Skuliny w 15. rocznicę śmierci, red. Alicja Pihan-Kijasowa, Irena Sarnowska-Giefing, Wydawnicwo PTPN, Poznań, s. 27–34.
 24. Zierhoffer Karol (2008a), Prace Tadeusza Skuliny w zakresie antroponimii, w: Pamięci Profesora Tadeusza Skuliny w 15. rocznicę śmierci, red. Alicja Pihan-Kijasowa, Irena Sarnowska-Giefing, Wydawnicwo PTPN, Poznań, s.35–39.
 25. Zierhoffer Karol (2008b), Tadeusz Skulina – językoznawca, polonista, slawista, w: T. Skulina, Z przeszłości imion i nazwisk oraz dawnych form polskich, seria „Klasycy Nauki Poznańskiej”, t. 25, Wydawnicwo PTPN, Poznań, s. 9–20.