Agnieszka Piela, Słownik frazeologizmów z archaizmami. Pamiątki przeszłości, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa 2018, ss. 346

Main Article Content

Bogdan Walczak

Abstrakt

Agnieszka Piela, Słownik frazeologizmów z archaizmami. Pamiątki przeszłości, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa 2018, ss. 346.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Walczak, B. (2019). Agnieszka Piela, Słownik frazeologizmów z archaizmami. Pamiątki przeszłości, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa 2018, ss. 346. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 25(2), 347-351. https://doi.org/10.14746/pspsj.2018.25.2.18
Dział
Recenzje i artykuły recenzyjne

Referencje

  1. Handke Kwiryna (1997), „Czasowe cezury” i przebieg życia wyrazu, w: tejże, Rozważania i analizy językoznawcze. Wybór prac z okazji 65. urodzin Autorki, Warszawa, s. 55–69.
  2. Walczak Bogdan (2006), Diachronia w synchronii, czyli czy można rozumieć język bez historii, w: O historyczności, red. Katarzyna Meller, Krzysztof Trybuś, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań, s. 323–330.