Opublikowane: 2019-04-08

Psałterz poznański. Prolegomena lingwistyczne

Małgorzata Nowak-Barcińska

221-242

Passivum divinum w Tanachu i Biblii Lutra

Kamilla Termińska-Korzon, Lesław Tobiasz

259-276