Jakub z Paradyża – protoreformator? Introdukcja do badań na kanwie traktatu O trzech rodzajach ludzi – zwierzchnikach, aktywnych i kontemplatykach

Main Article Content

Przemysław Słowiński

Abstrakt

The main considerations related to the subject matter of the article were preceded by a comprehensive introduction, in which the figure of Jakub from Paradyż, who is the greatest thinkers, not only Polish, but European of his time, was presented. He was a scholar who had a significant influence on the development of science in the Middle Ages. Because of its timelessness, it’s thought can still be a model for future generations. Jakub from Paradyż devoted his life to science. He perceived the value of these teachings that teach proper life and directed his writings to a wide range of recipients. The intellectual values that characterized this outstanding philosopher were recorded in about 150 treaties, sermons and lectures. Some of his views are presented in the article below, presenting theses taken from the title treaty.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Słowiński, P. (2019). Jakub z Paradyża – protoreformator? Introdukcja do badań na kanwie traktatu O trzech rodzajach ludzi – zwierzchnikach, aktywnych i kontemplatykach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 25(2), 243-258. https://doi.org/10.14746/pspsj.2018.25.2.13
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Przemysław Słowiński, Akademia im. Jakuba z Paradyża

dr Przemysław Słowiński – Akademia im. Jakuba z Paradyża; zainteresowania naukowe: historia Polski XX wieku, historia prasy i historia kultury.

Bibliografia

 1. Ćwik Katarzyna (2013), Jakuba z Paradyża twórcza odpowiedź na kryzys scholastyki, „Studia Theologica Varsaviensia UKSW”, nr 2, s. 247–258.
 2. Fijałek Jan (1900), Mistrz Jakób z Paradyża i Uniwersytet Krakowski w okresie Soboru Bazylejskiego, t. 1–2, nakładem Akademii Umiejętności, Kraków.
 3. Fijałek Jan (2002), Życie i obyczaje kleru w Polsce średniowiecznej, Universitas, Kraków.
 4. Geremek Bronisław (1987), Geographie et apocalypse: la notion de l’Europe chez Jacques de Paradyż, „Acta Poloniae Historica”, t. 56, s. 5–17.
 5. Górski Karol (1979), Teologia mistyczna Jakuba z Paradyża, „Roczniki Filozoficzne”, t. 27, z. 1, s. 217–230.
 6. Stoś Jarosław (2004), Jakub z Paradyża, Wydawnictwo WAM, Warszawa 2004.
 7. Stoś Jarosław (2006), Jakub z Paradyża – dwa traktaty o człowieku, Książnica Pomorska, Szczecin.
 8. Ihnatowicz Ireneusz i in. (1998), Społeczeństwo Polskie od X do XX wieku, Książka i Wiedza, Warszawa.
 9. Katechizm Kościoła Katolickiego, Konstytucja Apostolska Fidei Depositum ogłoszona z okazji publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego opracowanego po Soborze Powszechnym Watykańskim II, http://www.archidiecezja.pl/include/user_file/kkk.pdf [dostęp: 13 stycznia 2018].
 10. Katechizm Kościoła Katolickiego (2002), Wydawnictwo Pallottinum, Poznań.
 11. Pismo Święte, Starego i Nowego Testamentu (2002), Wydawnictwo Pallottinum, Poznań.