Passivum divinum w Tanachu i Biblii Lutra

Main Article Content

Kamilla Termińska-Korzon
Lesław Tobiasz

Abstrakt

Passivum divinum is a characteristic of utterances related in an overt, hidden, or presupposed way to divine activities formulated in the passive voice. Passivum divinum emphasizes Divine Agent’s action in utterances that use repetition of particularly sublime structure, and it characterizes divine performative utterances. Passivum is also used to share responsibility with another agent for a particular action of the Divine Initiator, expressing in this way “the idea of G-d’s secretiveness”. Passivum divinum also creates space for action in this “best of all worlds” of evil powers. Since passive grammatical formations in Biblical Hebrew, German, and Polish are differently semanticized, there is possibility of achieving full, either dynamic or formal, translatory equivalence.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Termińska-Korzon, K., & Tobiasz, L. (2019). Passivum divinum w Tanachu i Biblii Lutra. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 25(2), 259-276. https://doi.org/10.14746/pspsj.2018.25.2.14
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogramy autorów

Kamilla Termińska-Korzon, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Kamilla Termińska-Korzon, prof. UŚ – Studium Wiedzy o Hebrajszczyźnie Biblijnej, Zakład Orientalistyki i  językoznawstwa Ogólnego na Uniwersytecie Śląskim; zainteresowania naukowe: filozofia języka i metodologia badań naukowych, wyznaczniki języka religii i artystycznego, kultura i języki Orientu.

Lesław Tobiasz, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Lesław Tobiasz – Instytut Języka Angielskiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, koordynator zajęć w grupach tłumaczeniowych z językiem niemieckim; zainteresowania naukowe: pejzaż językowy wschodniej Szwajcarii, zjawiska kulturowo-językowe oraz przemiany społeczno-kulturowe we współczesnym społeczeństwie szwajcarskim, metody nauczania i uczenia się języka niemieckiego jako języka obcego.

Bibliografia

 1. Besch Werner (2014), Luther und die deutsche Sprache. 500 Jahre deutscher Sprachgeschichte im Lichter der neueren Forschung, Erich Schmidt Verlag, Berlin.
 2. Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, http://www.pallottinum.pl.
 3. Briks Piotr (2000), Podręczny słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa.
 4. Czerski Janusz, Błogosławieństwa w kazaniu na górze [dostęp: 31 lipca 2015].
 5. Gesenius Wilhelm (1883), Hebräisches und Chaldäisches Handwörterbuch űber das Alte Testament, Verlag von F.C.W. Vogel, Leipzig.
 6. Heschel Abraham Joshua (2014), Prorocy, przeł. Albert Gorzkowski, Wydawnictwo Esprit, Kraków.
 7. Kaczmarek Janusz D., Siedem gromów apokalipsy, http://www.siedem-gromów-apokalipsy.com [dostęp: 31 lipca 2015].
 8. Koehler Ludwig, Baumgartner Walter, Stamm Johann Jakob (2001), Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, t. 1, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa.
 9. Leopold E.F. (1878), Lexicon Hebraicum et Chaldeicum in Libros Veteris Testamenti oridine etymologico compositum, Lipsiae.
 10. Lisowsky Gerhard (1993), Konkordanz zum Hebräischen Alten Testament, Detusche Bibelgesellschaft, Stuttgart.
 11. Mecklenburg Norbert (2016), Der Prophet der Deutschen. Martin Luther im Spiegel der Literatur, J.B. Metzler, Stuttgart.
 12. Pascut Beniamin (2012), The So-Called „Passivum Divinum” in Mark’s Gospel, „Novum Testamentum”, t. 54, z. 4, s. 313–333, https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=passivum+divinum+definition [dostęp: 23 lipca 2015].
 13. Piela Marek (2001), Gramatyka tekstu a przekład biblijny – reguły niepowtarzania składników, „Studia Judaica”, t. 4, nr 1–2 (7–8).
 14. Ringleben Joachim (2010), Gott im Wort. Luthers Theologie von der Sprache her, Mohr Siebeck, Tübingen.
 15. Stolt Birgit (2000), Martin Luthers Rhetorik des Herzens, Mohr Siebeck, Tübingen.
 16. Termińska Kamilla (2008), Dilemmas of translation (In the margin of translations from biblical Hebrew), „Linguistica Silesiana” t. 29, s. 7–13.
 17. Termińska Kamilla (2014), Nielinearność czytania w hebrajszczyźnie biblijnej i problem przekładu, w: Narracyjność języka i kultury: literatura i media, red. Dorota Piekarczyk, Dorota Filar, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 18. Tichý Ladislav (2005), The so-called passivum divinum in the New Testament, https://www.researchgate.net/…/292450680_The_so-called_passiv… [dostęp: 26 listopada 2017].
 19. Tomal Maciej (2000), Język hebrajski biblijny, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
 20. Tverberg Lois (2012), Walking in the Dust of Rabbi Jesus. How the Jewish Words of Jesus Can Change Your Life, Zondervan, Grand Rapids, Michigan.
 21. Wolf Herbert (1996), Luthers Deutsch. Sprachliche Leistung und Wirkung, Peter Lang, Frankfurt am Main.