Profesor Zygmunt Zagórski (1926–2013)

Main Article Content

Małgorzata Rybka

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rybka, M. (2013). Profesor Zygmunt Zagórski (1926–2013). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 20(2), 13-22. https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.3
Dział
Varia

Bibliografia

  1. S. Mikołajczak, Profesor Zygmunt Zagórski – uczony i człowiek, w: W przyjacielskim kręgu. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Zagórskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. S. Mikołajczak, A. Sieradzki, Poznań 1996.
  2. S. Mikołajczak, Jubileusz 65-lecia profesora doktora habilitowanego Zygmunta Zagórskiego, „Slavia Occidentalis” 1991/1992, t. 48/49
  3. S. Mikołajczak, Profesor Zygmunt Zagórski – uczony i człowiek, w: Z. Zagórski, Spisane
  4. słowa, formy i myśli. Studia z lat 1955–2001, Poznań 2006.
  5. J. Liberek, Jubileusz Profesora Zygmunta Zagórskiego, „Życie i Myśl” kwiecień-czerwiec 1994.
  6. S. Mikołajczak, Dorobek naukowy Profesora Zygmunta Zagórskiego, w: Spisane słowa, formy i myśli. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Zagórskiemu w 80. rocznicę urodzin, red. M. Graf, S. Mikołajczak, Poznań 2008.
  7. K. Zierhoffer, Dokonania Profesora Zygmunta Zagórskiego w zakresie onomastyki, w: Spisane słowa, formy i myśli. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Zagórskiemu w 80. rocznicę urodzin, red. M. Graf, S. Mikołajczak, Poznań 2008.