Profesor Zygmunt Zagórski (1926–2013)
PDF

Jak cytować

Rybka, M. (2013). Profesor Zygmunt Zagórski (1926–2013). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 20(2), 13–22. https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.3
https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.3
PDF

Bibliografia

S. Mikołajczak, Profesor Zygmunt Zagórski – uczony i człowiek, w: W przyjacielskim kręgu. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Zagórskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. S. Mikołajczak, A. Sieradzki, Poznań 1996.

S. Mikołajczak, Jubileusz 65-lecia profesora doktora habilitowanego Zygmunta Zagórskiego, „Slavia Occidentalis” 1991/1992, t. 48/49

S. Mikołajczak, Profesor Zygmunt Zagórski – uczony i człowiek, w: Z. Zagórski, Spisane

słowa, formy i myśli. Studia z lat 1955–2001, Poznań 2006.

J. Liberek, Jubileusz Profesora Zygmunta Zagórskiego, „Życie i Myśl” kwiecień-czerwiec 1994.

S. Mikołajczak, Dorobek naukowy Profesora Zygmunta Zagórskiego, w: Spisane słowa, formy i myśli. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Zagórskiemu w 80. rocznicę urodzin, red. M. Graf, S. Mikołajczak, Poznań 2008.

K. Zierhoffer, Dokonania Profesora Zygmunta Zagórskiego w zakresie onomastyki, w: Spisane słowa, formy i myśli. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Zagórskiemu w 80. rocznicę urodzin, red. M. Graf, S. Mikołajczak, Poznań 2008.