Pressto.

Nagłowek strony

Vol 20, Nr 2 (2013)

pod red. Alicji Pihan-Kijasowej

Spis treści

Varia

Profesor Zygmunt Zagórski – wspomnienie PDF
Krzysztof Trybuś 7-8
Profesor Zygmunt Zagórski – członek honorowy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk PDF
Katarzyna Meller 9-11
Profesor Zygmunt Zagórski (1926–2013) PDF
Małgorzata Rybka 13-22

Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną

Wojenne i powojenne losy językoznawców wileńskich PDF
Leszek Bednarczuk 23-30
Zapożyczenia greckie i łacińskie a polsko-rosyjskie kontakty językowe PDF
Sonia Behrendt 31-45
Łódzkie urbonimy w okresach utraty niepodległości PDF
Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń 47-58
Gwarowe nazwy ubiorów w „Słowniku warszawskim” PDF
Maria Borejszo 59-72
Trójca Święta w „Hymnach kościelnych” i w pieśniach kościelnych PDF
Edward Breza 73-83
Integracja językowa w dziejach polszczyzny PDF
Stanisław Dubisz 85-97
Standaryzacja tekstowa inwentarzy wiejskich z XVII wieku PDF
Józef Kość 99-113
„Dobra Czytanka wg św. ziom’a Janka” a tradycja polskiego stylu biblijnego PDF
Tomasz Lisowski, Przemysław Wiatrowski 115-127
Niezwykłe losy pierwszego drukowanego przekładu Koranu na język polski PDF
Czesław Łapicz 129-143
Badania nad językiem religijnym w Polsce w latach 1988–2013. Osiągnięcia – perspektywy badawcze PDF
Stanisław Mikołajczak, Małgorzata Rybka 145-158
O regionalności siedemnastowiecznych kazań pogrzebowych. Część 1: druki lubelskie PDF
Alicja Pihan-Kijasowa 159-171
Potoczna onimia poznańska w świadomości mieszkańców miasta PDF
Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Bogdan Walczak 173-181
Świerk, drzewo proste PDF
Krystyna Szcześniak 183-193
Znaczenie słowa i zasada wewnętrznej motywacji cech semantycznych PDF
Ryszard Tokarski 195-204
Współczesnej publicystyki prasowej oblicza różne PDF
Maria Wojtak 205-220
Polskie nazwiska od nazw ptaków PDF
Karol Zierhoffer, Zofia Zierhofferowa 221-228


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo