Tom 20 Nr 2 (2013)
Opis numeru
pod red. Alicji Pihan-Kijasowej

Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną

Leszek Bednarczuk
23-30
Wojenne i powojenne losy językoznawców wileńskich
https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.4
PDF
Sonia Behrendt
31-45
Zapożyczenia greckie i łacińskie a polsko-rosyjskie kontakty językowe
https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.5
PDF
Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń
47-58
Łódzkie urbonimy w okresach utraty niepodległości
https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.6
PDF
Maria Borejszo
59-72
Gwarowe nazwy ubiorów w „Słowniku warszawskim”
https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.7
PDF
Edward Breza
73-83
Trójca Święta w „Hymnach kościelnych” i w pieśniach kościelnych
https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.8
PDF
Stanisław Dubisz
85-97
Integracja językowa w dziejach polszczyzny
https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.9
PDF
Józef Kość
99-113
Standaryzacja tekstowa inwentarzy wiejskich z XVII wieku
https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.10
PDF
Tomasz Lisowski, Przemysław Wiatrowski
115-127
„Dobra Czytanka wg św. ziom’a Janka” a tradycja polskiego stylu biblijnego
https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.11
PDF
Czesław Łapicz
129-143
Niezwykłe losy pierwszego drukowanego przekładu Koranu na język polski
https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.12
PDF
Stanisław Mikołajczak, Małgorzata Rybka
145-158
Badania nad językiem religijnym w Polsce w latach 1988–2013. Osiągnięcia – perspektywy badawcze
https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.13
PDF
Alicja Pihan-Kijasowa
159-171
O regionalności siedemnastowiecznych kazań pogrzebowych. Część 1: druki lubelskie
https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.14
PDF
Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Bogdan Walczak
173-181
Potoczna onimia poznańska w świadomości mieszkańców miasta
https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.15
PDF
Krystyna Szcześniak
183-193
Świerk, drzewo proste
https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.16
PDF
Ryszard Tokarski
195-204
Znaczenie słowa i zasada wewnętrznej motywacji cech semantycznych
https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.17
PDF
Maria Wojtak
205-220
Współczesnej publicystyki prasowej oblicza różne
https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.18
PDF
Karol Zierhoffer, Zofia Zierhofferowa
221-228
Polskie nazwiska od nazw ptaków
https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.19
PDF