pod red. Alicji Pihan-Kijasowej

Opublikowane: 2015-07-23

Łódzkie urbonimy w okresach utraty niepodległości

Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń

47-58

Potoczna onimia poznańska w świadomości mieszkańców miasta

Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Bogdan Walczak

173-181

Świerk, drzewo proste

Krystyna Szcześniak

183-193

Polskie nazwiska od nazw ptaków

Karol Zierhoffer, Zofia Zierhofferowa

221-228