Znaczenie słowa i zasada wewnętrznej motywacji cech semantycznych

Main Article Content

Ryszard Tokarski

Abstrakt

The meaning of a word has a layered structure with the clearly distinguished center (prototype, lexical meaning) and – the further towards the peripheries – with semantic connotations more and more weak-established in the system. Giving-up ofthe purely structuralist understanding of connotations (verified by semantic and morphological derivatives, collocations, repeatable lexical oppositions, or various tests) has created a danger that semantically irrelevant components may be recognized as relevant qualities. The article proposes a rule for verification of weak connotations. Underlying the principle of internal motivation of qualities is the conviction that the meaning of a word is internally structured, while each quality, especially weak connotations, are motivated by the overall structure of meaning and are explained in the context of this structure.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tokarski, R. (2013). Znaczenie słowa i zasada wewnętrznej motywacji cech semantycznych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 20(2), 195-204. https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.17
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Ryszard Tokarski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Ryszard Tokarski – Zakład Leksykologii i Pragmatyki, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; zainteresowania badawcze: semantyka współczesnego języka polskiego (zwłaszcza w odniesieniu do tekstów kreatywnych, artystycznych i medialnych), pragmatyka lingwistyczna.

Bibliografia

 1. R. Tokarski, Konotacja semantyczna – strukturalistyczna czy kognitywna?, w: Językoznawstwo kognitywne, t. 3, Kognitywizm w świetle innych teorii, red. O. Sokołowska, D. Stanulewicz, Gdańsk 2006.
 2. R. Tokarski, Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej, Lublin 2013.
 3. J.D. Apresjan, Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, Wrocław 1980.
 4. L. Jordanskaja, I. Mielczuk, Konotacja w semantyce lingwistycznej i leksykografii, w: Konotacja, red. J. Bartmiński, Lublin 1988.
 5. J. Kofta, Wiersze, Toruń 1994.
 6. Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 5, Warszawa 1963.
 7. J. Puzynina, Słowo Norwida, Wrocław 1990.
 8. J. Bartmiński, R. Tokarski, Definicja semantyczna: czego i dla kogo?, w: O definicjach i definiowaniu, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, Lublin 1993.
 9. R. Tokarski, Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej, Lublin 2013.
 10. R. Tokarski, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin 1995.
 11. R. Tokarski, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, wyd. 2 rozszerz., Lublin 2004.
 12. M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Wiersze wybrane, wybór i oprac. M. Wiśniewska, Warszawa 1985.
 13. R. Kapuściński, Notes, Warszawa 1986.