Znaczenie słowa i zasada wewnętrznej motywacji cech semantycznych
PDF

Słowa kluczowe

semantic definition
word meaning
semantic connotation

Jak cytować

Tokarski, R. (2013). Znaczenie słowa i zasada wewnętrznej motywacji cech semantycznych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 20(2), 195–204. https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.17

Abstrakt

The meaning of a word has a layered structure with the clearly distinguished center (prototype, lexical meaning) and – the further towards the peripheries – with semantic connotations more and more weak-established in the system. Giving-up ofthe purely structuralist understanding of connotations (verified by semantic and morphological derivatives, collocations, repeatable lexical oppositions, or various tests) has created a danger that semantically irrelevant components may be recognized as relevant qualities. The article proposes a rule for verification of weak connotations. Underlying the principle of internal motivation of qualities is the conviction that the meaning of a word is internally structured, while each quality, especially weak connotations, are motivated by the overall structure of meaning and are explained in the context of this structure.
https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.17
PDF

Bibliografia

R. Tokarski, Konotacja semantyczna – strukturalistyczna czy kognitywna?, w: Językoznawstwo kognitywne, t. 3, Kognitywizm w świetle innych teorii, red. O. Sokołowska, D. Stanulewicz, Gdańsk 2006.

R. Tokarski, Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej, Lublin 2013.

J.D. Apresjan, Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, Wrocław 1980.

L. Jordanskaja, I. Mielczuk, Konotacja w semantyce lingwistycznej i leksykografii, w: Konotacja, red. J. Bartmiński, Lublin 1988.

J. Kofta, Wiersze, Toruń 1994.

Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 5, Warszawa 1963.

J. Puzynina, Słowo Norwida, Wrocław 1990.

J. Bartmiński, R. Tokarski, Definicja semantyczna: czego i dla kogo?, w: O definicjach i definiowaniu, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, Lublin 1993.

R. Tokarski, Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej, Lublin 2013.

R. Tokarski, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin 1995.

R. Tokarski, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, wyd. 2 rozszerz., Lublin 2004.

M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Wiersze wybrane, wybór i oprac. M. Wiśniewska, Warszawa 1985.

R. Kapuściński, Notes, Warszawa 1986.