Wojenne i powojenne losy językoznawców wileńskich
PDF

Słowa kluczowe

Wilno University
linguists from Wilno
second world war
lives of scientists

Jak cytować

Bednarczuk, L. (2013). Wojenne i powojenne losy językoznawców wileńskich. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 20(2), 23–30. https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.4

Abstrakt

The author focuses, after brief outline of wartime highlights in the life of Professor Zygmunt Zagórski, on short biographical notes of prewar linguists from Wilno, who after the war moved to various research centres in Poland and abroad: Olgierd Chomiński, Jan Otrębski, Erwin Koschmieder, Halina Turska, Józef Trypućko, Czesław Kudzinowski, Wacław Cimochowski, Antoni Szantyr, Zofia Abramowiczówna, Stefan Oświęcimski, Danuta Turkowski, Anatol Mirowicz, Max Weinreich, Stanisław Stankiewicz. Additionally, there are discussions of several scientists who approached linguistics in their research: Kazimierz Moszyński, Konrad Górski, Maria Renata Mayenowa, Maria Aleksandra Rzeuska, Czesław Zgorzelski, Józef Bujnowski. The article concludes with an reprint of a poem by Józef Bujnowski, written on hearing the news of disarmament of the Armia Krajowa resistance army.
https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.4
PDF

Bibliografia

O. Chomiński, Obszar językowy litewski w państwie polskim 1927–1933 (opracował i do druku podał Leszek Bednarczuk), „Acta Baltico-Slavica”, Instytut Slawistyki PAN, 34, 2010.

M. Gawrońska-Garstka, Jan Szczepan Otrębski: życie i dzieło (1889–1971), maszynopis pracy doktorskiej, UAM, t. 1–2, Poznań 2005.

J.Z. Szyłeko, Lepsza strona czasu, Londyn 1992.

Reedycja w Studia nad polszczyzną kresową, t. 1, red. J. Rieger, W. Werenicz, Wrocław 1982.

Józef Bujnowski, Wileńszczyzna, Rzym 1946.