„Dobra Czytanka wg św. ziom’a Janka” a tradycja polskiego stylu biblijnego
PDF

Słowa kluczowe

Gospel According to St. John
Biblical style
dynamic translation
hip-hop language
desacralization

Jak cytować

Lisowski, T., & Wiatrowski, P. (2013). „Dobra Czytanka wg św. ziom’a Janka” a tradycja polskiego stylu biblijnego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 20(2), 115–127. https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.11

Abstrakt

The topic of the article are selected aspects of the language of Dobra Czytanka wg św. ziom’a Janka, which is a stylized hip-hop slang version of the Gospel According to St. John. The article presents a selection of lexical and phraseological devices that depart from the traditional canon of Polish Biblical style. The features include various modifications in Biblical onomastics, forms of address, and in phraseology and fixed Biblical phrases. Such transformations lead to a specific desacralization of Biblical content. However, the desacralization occurs only as opposed to the texts that perpetuate the traditional Polish Biblical style, which is characterized by hieratic quality and ritualization. The authors of Czytanka make the Biblical content clear and comprehensible for representatives of hip-hop subculture, following the principle of dynamic translation of Biblical text.
https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.11
PDF

Bibliografia

W. Wrzesień, Krótka historia młodzieżowej subkulturowości, Warszawa 2013.

S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, wyd. 2 popr., Lublin 2001.

W. Moch, Słownictwo swoiste polskiej subkultury hiphopowej, „Język Polski” 2002, z. 3.

W. Moch, Hip hop – kultura miasta, Bydgoszcz 2008.

Z. Sawaniewska-Moch, W. Moch, Jakim językiem mówi polski hip hop?, w: Język trzeciego tysiąclecia, red. G. Szpila, Kraków 2000.

E. Kołodziejek, Hip hop – subkultura globalna, w: eadem, Człowiek i świat w języku subkultur, Szczecin 2006.

P. Fliciński, S. Wójtowicz, Hip-hop słownik, Warszawa 2007.

Dobra Czytanka wg św. ziom’a Janka, przekład i stylizacja językowa A. Rafał, B. Sieradz, B. Lasota, Warszawa 2006.

A. Rafał, Historia pewnej „Czytanki”, http://www.deon.pl/religia/wiara-i-spoleczenstwo/art,336,historia-pewnej-czytanki.html [dostęp: 21.11.2013].

A. Draguła, Czy hip-hop radzi sobie z Biblią? Teolingwistyczne problemy przekładów subkulturowych, w: Polszczyzna biblijna – między tradycją a współczesnością, t. 1, red. S. Koziara, W. Przyczyna, Tarnów 2009.

E.A. Nida, Zasady przekładu na przykładzie tłumaczenia Biblii, przeł. M.E. Fedewicz, „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 34.

E.A. Nida, Ch.R. Taber, The Theory and Practise of Translation, Leiden 1974.

T. Lisowski, Przekład biblijny a kontekst kulturowy. Greckie άρτοϛ w Modlitwie Pańskiej po koreańsku, w: Język religijny dawniej i dziś III. Materiały z konferencji, Poznań 24–26 kwietnia 2006, red. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznań 2007.

R. Przybylska, W. Przyczyna, Reakcje społeczne na współczesne tłumaczenia, parafrazy i trawestacje Biblii, w: Polszczyzna biblijna..., t. 2, red. S. Koziara, W. Przyczyna, Tarnów 2009.

B. Walczak, Uwagi o przekładzie Ewangelii na gwarę podhalańską, w: Język religijny dawniej i dziś II. Materiały z konferencji, Gniezno 3–5 czerwca 2004, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań 2005.

B. Walczak, Pismo Święte w przekładach na gwary i slangi?, w: Język religijny dawniej i dziś III.

M. Szymborska, O „kolesiu, który uskuteczniał wyczesane akcje”? Analiza językowa współczesnego przekładu Ewangelii według św. Jana, w: Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym) IV. Materiały z konferencji, Gniezno 22–24 września 2008, red. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznań 2009.

Uwagi o współczesnych przekładach Biblii, http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=154&Itemid=63) [dostęp: 15.09.2013].

T. Lisowski, P. Wiatrowski, Czy Dobra Czytanka według św. ziom’a Janka przemawia? Komentarz lingwistyczny na podstawie wypowiedzi internautów, w: Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Karwatowska, A. Siwiec, Chełm 2010.

R. Pietkiewicz, Biblia Tysiąclecia w tradycji polskiego edytorstwa biblijnego, Wrocław 2004.

M. Wolniewicz, Refleksje nad Biblią Tysiąclecia, „Przewodnik Katolicki” 1965, nr 47.

D. Bieńkowska, Polski styl biblijny, Łódź 2002.