Polskie nazwiska od nazw ptaków
PDF

Słowa kluczowe

bird names
nicknames
surnames

Jak cytować

Zierhoffer, K., & Zierhofferowa, Z. (2013). Polskie nazwiska od nazw ptaków. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 20(2), 221–228. https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.19

Abstrakt

Based on a dictionary of contemporary Polish surnames, the article collects surnames that are identical as bird names, and includes the number of persons who bear such names. The number is surprisingly high (642 277 persons). The article demonstrates, through examples, how various qualities of birds motivate the metaphorical use of bird names as nicknames, and subsequently as surnames.
https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.19
PDF

Bibliografia

K. Rymut, Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, t. 1–10, Kraków 1992–1994.

J. Strutyński, Polskie nazwy ptaków krajowych, Wrocław 1972.

A. Cieślikowa, Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe. Proces onimizacji, Wrocław 1990.

J. Sokołowski, Ptaki ziem polskich, t. 1–2, Warszawa 1958.

Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 1–50, Poznań 1994–2005.